Oppland

Fylkeskontakt Oppland

Anne-Britt Sørstrøm, Med.pol. Sykehuset Innlandet Gjøvik, 2819 Gjøvik. AnneBritt.Sorstrom@sykehuset-innlandet.no  tlf. 61 15 70 00

Vararepresentant: Tilla Landbakk, Med.pol. Sykehuset Innlandet Gjøvik, 2819 Gjøvik. tilla.landbakk@sykehuset-innlandet.no  tlf. 61 15 70 00