Oppland

Årsplan og nytt styre 2018

Oppland

Årsberetning 2017

Oppland

Årsplan for 2017, årsmøte og budsjett

Diverse info fra Oppland

Årsrapport for 2014

Årsrapport for 2014

Nytt styre i Oppland

Gry Anita Wedege (leder) gryaw@hotmail.no  tlf. 95824494
Marianne Nielsen (nestleder) marianne.nielsen@sykehuset-innlandet.no tlf. 91316286
Merete Nymoen (kasserer) merete.nymoen@sykehuset-innlandet.no tlf. 95207686
Ann Kristin skoglund (sekretær) askoglund@bbnett.no tlf. 91102004
Sonja Hveding (styremedlem) sonja.hveding@gmail.com tlf. 91703538
Ann Marit Sæther (styremedlem) ams-72@hotmail.com tlf. 93067360

årsrapport for Oppland

Årsrapport for 2013

regnskap, budsjett og årsberetning

regnskap,budsjett ogårsberetning for Oppland

nytt styre i Oppland

styrets sammensetning