Organisasjoner

Nordiske sykepleierorganisasjoner

Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SSN), er en sammenslutning av de nordiske sykepleierorganisasjonene Dansk Sygeplejeråd, Finlands sjuksköterskeförbund, Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar, Færøyene, Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, Island, Norsk Sykepleierforbund, og Vårdförbundet, Sverige.

Les mer på SSNs nettside: www.ssn-nnf.org

Nordiske sykepleierorganisasjoner:
Sverige: https://www.vardforbundet.se/ 
Danmark: www.dsr.dk 
Finland: http://www.sairaanhoitajaliitto.fi & http://www.tehy.fi 
Færøyene: http://www.sjukrarokt.fo 
Island: http://www.hjukrun.dk 
Norge: https://www.nsf.no

Internasjonale organisasjoner

EFN - European Federation of Nurses Associations
EFN representerer sykepleietjenesten og sykepleiefagets interesser på europeisk nivå. EFN er en viktig partner for NSF, i oppfølgingen av relevante saksområder innen EU/EØS. Les mer.

ICN - International Council of Nurses
ICN er en sammenslutning av sykepleierorganisasjoner fra mer enn 128 land, og representerer til sammen flere millioner sykepleiere. NSF er medlem i ICN.

EPSU - European Federation of Public Services Unions
EPSU er den europeiske føderasjonen for stat-og kommuneansatte. 215 fagforeninger er tilsluttet, med åtte millioner medlemmer. Kongress hvert femte år, der NSF har to delegater. Les mer.

ACENDIO - The Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes
ACIENDO jobber for å fremme utvikling av profesjonelt språk og nettverk for europeiske sykepleiere som er interessert i utvikling av et felles språk som beskriver sykepleiepraksis. Les mer.

WHO EURO-FORUM - European Forum of National Nurses`and Midwives`s Associations and WHO  
Forum som representerer over 6 millioner sykepleiere og jordmødre, og samarbeider tett med verdens helseorganisasjon (WHO). Fokus er saker av helsefaglig betydning for sykepleiere og jordmødre i Europa.

NOFS - Nordens Offentlig Anställdas Samorganisation
Felles organ og valgkrets for alle nordiske medlemsorganisasjoner i ISKA og EPSU. Møtes to ganger årlig. Les mer.

ISKA - Internasjonalen for stats-og kommuneansatte
ISKA er fagforeningsinternasjonalen for offentlig ansatte og representerer mer enn 20 millioner arbeidere fra 160 land. Norge representeres av Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag (NTL). NSF har siden 2007 deltatt i årlig "Health Task Force Meeting". Les mer.