Orto-nytt

Orto-nytt er faggruppens medlemsblad

Bladet utgis 2 ganger i året, og inneholder fagstoff og annen nyttig informasjon.

På grunn av manglende redaksjon er Orto-nytt satt på vent til ny redaksjon er på plass. 

Generalforsamling NFSO 24/4 2019