Oslo og Akershus

Fylkeskontakt Oslo og Akershus

Akershus:

Beate Sørgård,

Endokrinologisk poliklinikk Vestre Viken HF, Bærum sykehus.

Tlf.

Epost: Beate.Sorgard@vestreviken.no

 

Vararepresentant: 

Elsa Orvik,

Endokrinologisk poliklinikk Vestre Viken HF, Bærum sykehus.

Tlf. 90 53 68 50

Epost: elsa.orvik@gmail.com

 

Oslo: 

Elisabeth Holmen Berg

Tlf. 99 23 04 83

Epost: mailto:hol_berg@hotmail.com

 

Vararepresentant: