Oslo og Akershus

Lokalgruppen NSF-LKS Oslo/Akershus

NSF-LKS Oslo og Akershus (2001) var en av de første lokalgruppene som ble dannet, og er den største lokalgruppen til NSF-LKS med rundt 235 medlemmer, fordelt på 7 sykehus og 22 kommuner, samt bydelene i Oslo. Styret har 4 styremøter i året, og korresponderer ellers via sosiale medier.

Hver vår og hver høst arrangerer vi temakvelder.  Temakveldene blir ofte arrangert på de ulike sykehusene i Oslo og Akershus, hvor vi her benytter oss av lokal kompetanse og formidler kunnskap fra egne helseforetak. 

Ønsker du å ta kontakt med styret, kan du bruke epostadressen: hjertespl@hotmail.com

Bli gjerne medlem på vår facebook gruppe: NSF-LKS Lokalgruppe Oslo og Akershus

 

Styret i Oslo/Akershus

Leder: Gry Austdal, Rikshospitalet (2020)

Nestleder: Christin Helen Skogen, Fjerdingby pleie- og omsorgssenter (2019)

Kasserer: Benedicte Gjernes, Rikshospitalet (2019)

Sekretær: Hanne-Kristin Thomassen Ahus/LHL-Gardemoen (2020)

Styremedlem: Liv Marit Torbjørnsen, Rikshospitalet (2020)

Varamedlem: Lise Søvde Tazmini, Diakonhjemmet (2020)

Varamedlem: Elisabeth Johannessen, Rikshospitalet (2021)

 

Valgkomiteen består av: 

Leder: Linda Underhaug, Ahus (2020) 

Medlem: Solvor Eliassen Hagen, Rikshospitalet (2020) 

Medlem: Marianne Holter, Rikshospitalet (2020)