Oslo

Diskusjon og etisk refleksjon.

Helsesykepleiere spør: gjelder ikke dokumentasjonsplikten når en privat helsetjeneste chatter med ungdom på digital plattform?

Årsmøtet LaH Oslo 2020

Påmeldingen er åpen!

Spørsmål fra Helse- og sosialkomiteen.

LaH mottok fire spørsmål fra byrådet i forbindelse med deputasjonen i Rådhuset

LaH Oslo på deputasjon i Rådhuset

Leder Astrid Midtsund og stydemedlem Tove Ingeborg Sand i LaH OSLO NSF, helse-og sosialutvalget i Oslos rådhus. Neste års budsjett skulle kommenteres. Vedlagt er kommentarene LaH Oslo overleverte til komiteen. 

LaH styret på Rådhuset i vinterferien.

18. februar fikk LaH Oslo mulighet til å møte representanter fra byrådets helse og oppvekst komite med byrådsleder, Inga Marthe Thorkildsen i spissen.

Tanker gjennom betong.

Til enhver tid har en av fem barn og unge i Norge psykiske vansker.

Styremedlem Tove Ingeborg Sand har skrevet en kronikk i Dagsavisen om ungdom og psykisk helse.

 

Fagmøte 5-6 februar 2019

 

Landsgruppen av helsesøstre, avdeling Oslo,inviterer deg og dine kolleger til et spennende 2 dagers fagseminar på Son spa.

LaH på deputasjon i Rådhuset.

LaH Oslo, representert ved Astrid Midtsund og Tove Ingeborg Sand holdt i dag deputasjon for Helse og Sosialkomiteen i Oslo Rådhus. 

 

1. november: Gratis fagkafe/fagkveld for LAH OSLO Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

 

Bindende påmelding til: anne.marte.aasen@bna.oslo.kommune.no
Sted: Ullevål Hageby Seniorsenter, Damplassen 20 (nær Ullevål Stadion T-bane stasjon).
KL: 18-21

 

 

ÅRSMELDING 2018

NSF`s FAGGRUPPE AV HELSESØSTRE I OSLO

Velkommen til årsmøte 8 mars 2018

Med faglig innhold 

"Nye retningslinjer angående seksuell helse"

Velkommen til gratis fagkveld for alle LaH medlemmer i Oslo 11.05.2017

Tanken med fagkvelden er at medlemmene får en mulighet til å dele sin kunnskap med hverandre.

kl.18-21, Rodeløkka vel hus i Tromsøgata 22.

Fagdag 16.11.2016

Hvilke dilemmaer møter helsesøster i møte med minoriteter på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten?

Presentasjon av årsrapport for 2015

Fokus for styrets arbeid i tråd med handlingsplanen

  • Fag og kunnskapsbasert praksis
  • Samfunnsaktørrollen

Årsmøte med faglig innhold 21. januar 2015

Tema

Fokus på ulike arbeidsmetoder

Fagdag 22. oktober 2014

Tema

Inspirasjon - Fag - Forskning

Kunnskapsbasert praksis relatert til ulike temaer

Viktig!

All informasjon til medlemmene fra LaH sentralt og lokalt blir formidlet via e-post som er oppgitt til NSF. Hvis endring av e-postadresse, kontakt NSF sentralt.