Østfold

Lokalstyret NSFLIS Østfold 2019

Lokalstyrets sammensetning etter årsmøtet.

NSFLIS Østfold

Antall medlemmer: 123 inkludert 3 æresmedlemmer