Østfold

Lokalstyret NSFLIS Østfold 2018

Lokalstyrets sammensetning etter årsmøtet.

NSFLIS Østfold

Antall medlemmer: 113 der av 3 æresmedlemmer