Østfold

Lokalstyret NSFLIS Østfold 2020 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Lokalstyrets sammensetning etter årsmøtet.

NSFLIS Østfold

Antall medlemmer: 130 inkludert 3 æresmedlemmer

 

Leder

Camilla Jørstad

Nestleder

Vivian Nystrøm

Sekretær

Renate Slang

Kasserer

Lene M. Andersen

Styremedlem

Linn Maria Hauge

Styremedlem

Anne Berit Fiane Hermansen

Styremedlem vara

Merethe J. Bekke

Styremedlem vara

Sandra Karoliussen Hammer