Overenskomsten (Dok. 25)

Oslo kommune

Tariffperioden 2014-2016

Overenskomsten mellom Oslo kommune og Norsk Sykepleierforbund gjelder for ansatte i virksomheter i Oslo kommune. Overenskomsten inneholder del A Fellesbestemmelser, del B Generelle særbestemmelser og del C Etatsvise/enkelte gruppers særbestemmelser og særbestemmelser med de enkelte organisasjoner, herunder særbestemmelser mellom Oslo kommune og Norsk Sykepleierforbund.

Ta vare på Overenskomsten og bruk den som et oppslagsverk for dine rettigheter!

 

Arkiv:

Tariffperioden 2012 - 2014
Tariffperioden 2010 - 2012
Tariffperioden 2008 - 2010
Tariffperioden 2006 - 2008