Overenskomsten

Overenskomster (B-deler) på helseforetakene 2018-2020 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Medlemmer av NSF kan logge inn og få tilgang til deres lokale "B-del" som viser hvilke lønnsbestemmelser og ubekvemstillegg som gjelder deres helseforetak for perioden 2018 - 2020. Disse ble ikke endret i oppgjøret 2018, så selv om avtalen har utløp 2018, er den prolongert til 2020.

Lokale overenskomster i Spekter 2018 - 2020 - utenom helseforetakene Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner du overenskomster/tariffavtaler som gjelder på den enkelte virksomhet som er medlem i Spekter.

Sentrale protokoller Spekter 2018 - 2020

Her er sentrale protokoller i tariffområdet Spekter

Overenskomster for sykehus med driftsavtale Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner du tariffavtaler for sykehus med driftsavtale (Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital)

Sentrale protokoller Spekter 2016 - 2018

Her er sentrale protokoller i tariffområdet Spekter

Lokale overenskomster i Spekter 2016-2018 - utenom helseforetakene Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Ved å logge inn på siden, vil du få tilgang til de tariffavtaler/overenskomster som gjelder på din virksomhet.

Overenskomster (B-deler) på helseforetak 2016-2018 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Medlemmer av NSF kan logge inn og få tilgang til deres lokale "B-del" som viser hvilke lønnsbestemmelser og ubekvemstillegg som gjelder deres helseforetak for perioden 2016 - 2018.

B-deler for det enkelte helseforetak 2014-2016 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

På hvert enkelt helseforetak er det inngått egne avtaler, som regulerer lønns- og arbeidsvilkår ut over det som er avtalt sentralt. Ved å logge inn som medlem, vil du få tilgang til disse.

Overenskomst Lovisenberg Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Overenskomsten gjelder alle medlemmer i Norsk Sykepleierforbund som er ansatt ved sykehuset: Ny overenskomst område 4 Lovisenberg Diakonale Sykehus.doc

Hefte: "Verdt å vite om lokale forhandlinger i Spekter" Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

I heftet har vi forsøkt å gi de lokale forhandlerne råd og tips om forberedelser til og gjennomføring av lokale forhandlinger.

Verdt å vite om lokale forhandlinger i Spekter