Sykepleierforbundet https://www.nsf.no Sykepleierforbundet Sykepleieforbundet RSS feed https://www.nsf.no Eli Gunhild By Uravstemning i statlig tariffområde

Det ble brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten 29. april, oppgjøret gikk da til mekling. Torsdag 24. mai la mekleren fram en skisse til løsning for partene. Et enstemmig forhandlingsutvalg i Unio stat godtok den framlagte skissen.

14.06.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3926064
Likestilling i helse- og omsorgssektoren

- Skal vi rekruttere gutter må visnakke tydelig om kompetanse, ansvar og muligheter. Politikerne må slutte å snakke om varme hender, sa nestleder Solveig Kopperstad Bratseth til barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

13.06.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3925644
Avslutter samarbeidet i Uganda

NSF avslutter sitt samarbeid med Uganda Nurses and Midwives Union (UNMU) i Uganda. Bakgrunnen for beslutningen, som ble tatt av NSFs forbundsstyre, er at regnskapet for 2017 viser betydelige avvik blant annet i form av udokumenterte kostnader.

11.06.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3920338
55 prosent heltidsstillinger i mai 2018

I mai 2018 ble det utlyst 1991 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 1090 var heltidsstillinger, noe som utgjør 55 prosent.

10.06.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3920344
Guttedager på NTNU Gjøvik

150 gutter på 15 år fikk denne uken besøke sykepleierutdanningen ved NTNU Gjøvik. Kun 10 prosent av norske sykepleier er menn, og NSF jobber med ulike tiltak som kan bidra til at flere menn søker utdanningen.

08.06.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3919758
Konferanse: psykisk helse og rus

NSFs konferanse om psykisk helse og rus ble åpnet av fylkesleder i Buskerud, Linda Lavik. Her er noe av de hun sa under åpningen:

06.06.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3917244
Forbundsstyret sier ja til KS-oppgjøret

Et samlet forbundsstyre i NSF har i dag etter uravstemning og en grundig vurdering vedtatt å godkjenne årets tariffoppgjør på KS-området. - Forbundsstyret verdsetter engasjementet fra medlemmene i denne saken og takker de som stemte, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

06.06.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3916931
Barns rettigheter på agendaen

Barn har en rekke rettigheter gjennom barnekonvensjonen, som ikke alltid er like tilgjengelig. Det har NSF barnesykepleierforbundet gjort noe med.

06.06.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3916919
Enighet med Spekter

Unio fullførte mandag kveld fase 3-forhandlingene med Spekter i sykehusene (områdene 10 og 13). – Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyde med at vi nå har oppnådd enighet, sier Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By.

04.06.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3914216
Uravstemningen i KS avsluttet

Uravstemningen om forhandlingsresultatet for NSFs medlemmer i KS-området er nå avsluttet. Resultatet vil nå gås gjennom.

04.06.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3915370
Ny tittel for helsesøstre

Tittelen helsesøster går ut og inn kommer helsesykepleier. Det ønsker styret i Landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund. Nå skal helseministeren få siste ord i saken.

31.05.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3910285
Viktig NSF-seier i Stortinget

Stortinget har etter påtrykk fra NSF vedtatt å be regjeringen gjennomgå vikarbruken i helseforetakene. Den skal ned, krever Stortinget.

29.05.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3907393
50 prosent heltidsstillinger i april 2018

I april 2018 ble det utlyst 1980 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 993 var heltidsstillinger, noe som utgjør 50 prosent.

28.05.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3904919
Gjennomslag for viktige krav i staten

- Vi har fått gjennomslag for viktige krav og et resultat som sikrer økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier forhandlingsleder i Unio stat, Petter Aaslestad.

25.05.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3903500
God og helhetlig helsehjelp frem til livets slutt

NSF har levert høringssvar til NOU 2017:16 "På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende". NSF påpeker blant annet stort ressursbehov i kommunene, og at det må være samsvar mellom finansiering og reelle oppgaver.

24.05.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3903609
KS-oppgjøret sendt ut på uravstemning

Etter forhandlinger kom KS og Unio 30/4-18 frem til et anbefalt resultat for tariffoppgjøret 2018. NSFs forbundsstyre sender nå resultatet ut på uravstemning.

24.05.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3901187
Eli Gunhild Bys innlegg i ambulanseflysaken

Eli Gunhild By deltok 24. mai på den åpne høringen i Storingets helse- og omsorgskomite om luftambulansetjenesten. Samme med seg hadde hun Kristina Nytun, flysykepleier og foretakstillitasvalgt i Finnmarkssykehuset.

24.05.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3903453
Pensjons-ja fra samtlige Unio-forbund

Alle de 13 forbundene i Unio, inkludert Norsk Sykepleierforbund, har sagt ja til forslag til avtale om ny offentlig pensjon. Det samme har medlemmene i LO og YS.

23.05.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3900603
Skjerpede krav til avviksrapportering om tilstedeværende jordmor

- God kvalitet i oppfølgingen av fødende og en god arbeidssituasjon for jordmødre er viktig for Norsk Sykepleierforbund, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

23.05.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3898936
Nasjonal sjefsykepleier

- Det er bra at Norge har fått en nasjonal sjefsykepleier som representerer oss internasjonalt, uttaler forbundsleder Eli Gunhild By i forbindelse med det 7. Triademøte for sykepleie- og jordmorfag.

22.05.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3899236
Stor vilje, men lite ressurser til veiledning av studenter

NSFs rapport"Rammebetingelser for praksisveiledning av bachelorstudenter i sykepleie i kommunehelsetjenesten" viser at det er grunn til stor bekymring for kvaliteten i praksisstudiene.

22.05.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3895427
NSF støtter de streikende NRK-journalistene

Norsk Sykepleierforbund ønsker å gi sin støtte til de streikende journalistene i NRK.

22.05.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3900264
En Unio-streik vil ramme hele landet

Dersom meklingen i staten ikke fører fram innen fristen 23. mai kl. 24.00, vil Unio ta ut vel 1100 statsansatte i streik fra torsdag morgen. Dette gjelder blant annet ansatte på universitet og høgskoler, ulike yrkesgrupper i politiet, skatterevisorer og Nav-ansatte.

16.05.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3895486
Lite rom for å satse på kvalitet

Forslaget til kommunenes rammer for2019 er stramt. Dette er i beste fall et opplegg som gjør at handlingsrommet for kommunenes lovpålagte oppgaver videreføres.

15.05.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3893477
Nettbasert kurs i etikk

Norsk Sykepleierforbund har laget et nettbasert kurs i etikk for alle tillitsvalgte, politisk valgte, faggruppestyremedlemmer og ansatte.

11.05.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3891142
KS-oppgjøret til uravstemning

Forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har vedtatt at resultatet av lønnsoppgjøret i KS skal sendes til uravstemning blant NSFs sine medlemmer i KS.

11.05.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3888957
Podcast: Prioriteringer i sykepleien

Siri Tønnessen har forsket på prioriteringer i sykepleie. I denne podcasten fra Rådet for sykepleieetikk snakker hun med professor i sykepleie, Berit Støre Brinchmann, om åprioritere i sykepleien og de etiske vurderingene rundt disse prioriteringene.

11.05.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3888739
Dypt bekymret for luftambulansetjenesten

Norsk Sykepleierforbund er dypt bekymret for situasjonen som har oppstått i luftambulansetjenesten.

08.05.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3884876
Sykepleiermangelen har økt med 47 prosent

Norge mangler 5900 sykepleiere og spesialsykepleiere. Det er en kraftig økning fra 2017 da det manglet 4000 sykepleiere, viser NAVs bedriftsundersøkelse.

07.05.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3882885
Jordmordagen 5. mai 2018: Jordmødre går foran med kvalitet i pleien

5. mai er den internasjonale jordmordagen. Temaet for årets dag er «Midwives leading the way with quality care».

05.05.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3878262