Sykepleierforbundet https://www.nsf.no Sykepleierforbundet Sykepleieforbundet RSS feed https://www.nsf.no Eli Gunhild By Gunnar Sønstebys pris 2018 til Elizabeth Hoff

På 100-årsdagen for Gunnar Sønsteby mottok jordmor og sykepleier Elizabeth Hoff prisen for å ha ledet innsatsen til WHO i Syria.

12.01.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3705090
Ti podcaster fra Rådet for sykepleieetikk

Rådet har startet serien Sykepleieprat med en samtale mellom Margreth Olin og leder Elisabeth Kjølsrud.

11.01.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3703975
48 prosent heltidsstillinger utlyst

Fra 1. februar til 31. desember 2017 lyste norske kommuner ut 9468 sykepleierstillinger. Av disse var 48 prosent heltid. Helseforetakene lyste ut 5469 stillinger, også her var 48 prosent av stillingene heltid.

07.01.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3695411
Internasjonalt verv til NSFs 2. nestleder

Karen K. Bjøro, 2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund, er valgt til president for ENRF (European Nursing Research Fundation).

22.12.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3666400
Faktura- og forsikringsendringer for 2018

På grunn av overgang til nytt datasystem i Norsk Sykepleierforbund, er utsendelse av faktura- og forsikringsavtaler for 2018 utsatt til uke 1.

20.12.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3663528
Alvorlige funn om sykepleiernes helse

Sykepleien har i sitt siste nummer satt fokus på sykepleiernes helse og arbeidsmiljø, og dette har gitt NSF muligheten til å få økt oppmerksomhet rundt den viktige kampen for bedre arbeidsvilkår for norske sykepleiere.

19.12.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3682140
Ny hovedavtale på plass

Alle de store arbeidstakersammenslutningene skrev torsdag under ny hovedavtale med Spekter for fire år.

14.12.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3667425
Hvor mange glass tåler barnet ditt?

Barn fortjener en trygg julefeiring uten berusede voksne. NSF samarbeider derfor med AV-OG-TIL om å oppfordre alle til å bruke alkovett denne julen.

07.12.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3655814
Prøver ut fremtidens helse- og omsorgstjeneste

Folk trenger bedre og mer helhetlige helse- og omsorgstjenester der de bor. Nå starter regjeringen forsøk med primærhelseteam.

05.12.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3652620
Universitetsstudium for NSFs tillitsvalgte

Er du tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, og har vært det i mer enn tre år? Da kan du søke om plass ved Bergensstudiet, et universitetsstudium spesielt utviklet for deg. Reise og øvrige utgifter dekkes av NSF.

01.12.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3563281
Forhandlingene om ny hovedavtale har startet i kommunesektoren

I dag, 30. november, startet KS og Unio kommune forhandlingene om ny hovedavtale.

30.11.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3648417
Sykepleiernes julekalender

Bli med på Sykepleiernes julekalender. Hovedpremien er en iPhone 8, og i tillegg er det flotte dagspremier.Vi gir også enekstrapremie til den som verver flest deltakere.

29.11.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=2747311
Pensjonsseier får honnør

Pensjonsgjennomslaget i Oslo kommune har fått mye oppmerksomhet. Her kan du se TV2s innslag i sin hovedsending om den viktige seieren for NSF og sykepleierne om opptjening av pensjon for merarbeid.

21.11.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3637736
Viktig pensjonsgjennomslag

Etter flere års kamp vant sykepleierne i Oslo kommune og NSF fram med sitt krav om at deltidsansatte skal ha pensjon for det de jobber ekstra. – Viktig gjennomslag, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

21.11.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3635788
Vellykket migrasjonshelsekonferanse

NSF arrangerer vår første nasjonale konferanse om migrasjonshelse, med en lang rekke aktuelle tema.

20.11.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3633853
NSF er bekymret for rammebetingelsene

NSF har gitt innspill til oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2018.NSF er bekymret for at spesialisthelsetjenesten ikke har økonomiske rammebetingelser til å møte økte og endredebehov.

20.11.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3637570
Eli Gunhild By satte sykepleiermangelen på dagsorden i Helsedirektoratet

Forbundsleder Eli Gunhild By møtte helsedirektør Bjørn Guldvog i et eget møte 10. november.

13.11.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3626803
19 kommuner vil ha primærhelseteam

19 kommuner og bydeler har søkt om å få være piloter på primærhelseteam.

13.11.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3626574
Mislighold av tilskuddsmidler

Det er avdekket mislighold av tilskuddsmidler i NSF sin partnerorganisasjon i Uganda. NSF ser svært alvorlig på dette, og anser det som et klart tillitsbrudd.

13.11.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3626563
Vant fram med karakterkrav

Regjeringen har nå bestemt at fra høsten 2019 blir det innført krav om minst karakteren tre i fagene norsk og matematikk for opptak til sykepleierutdanning. – Et viktig gjennomslag for våre krav, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

10.11.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3635631
Stavanger kommune med solid lønnsløft for rekruttering av sykepleiere

NSF Stavanger og Stavanger kommune brukte mulighetene som ligger i lokale forhandlinger til gjøre kommunen mer konkurransedyktig når det gjelder å rekruttere og beholde sårt tiltrengt sykepleierkompetanse.

10.11.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3615019
Støtte til Redd Barna og Unicef

Norsk Sykepleierforbund har i år gitt 100.000 kroner til Redd Barnas katastrofearbeid etter orkanen Irma, og 112.000 kroner til TV-aksjonen og Unicef - noe som tilsvarer en krone pr. medlem.

07.11.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3619499
Kompetansesenteret i Tanga fyller ti år

250 norske studenter har hvert år studie- og praksisopphold ved Tanga International Competence Center (TICC) i Tanzania. I 2018 feirer senteret ti år, og arrangerer i den forbindelse internasjonal konferanse.

07.11.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3619913
Svært positiv til forslag om styrket fortrinnsrett for deltidsansatte

Regjeringen foreslår å endre reglene for deltidsansatte, slik at for eksempel en sykepleier med75 prosents stilling kan kreve fortrinnsrett til 25 prosent av en utlyst 80 prosent stilling, og dermed komme opp i 100 prosent.

03.11.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3615904
Etterlyser skolering for å avdekke vold

Eli Gunhild By støtter et forslag i Public Services International (PSI) om at vi må kreve at vold mot kvinner blir tema i utdanning og praksis for PSIs yrkesgrupper.

03.11.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3615729
NSF på viktige høringer på Stortinget

De siste dagene har Norsk Sykepleierforbund deltatt på flere viktige høringer på Stortinget.

02.11.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3614413
Sykepleiere utsatt for vold på jobben

Ansatte i helse- og sosialsektoren er særlig utsatt for vold- og trusselsituasjoner på jobb. NSF støtter Arbeidstilsynets kampanje for å bevisstgj&