Sykepleierforbundet https://www.nsf.no Sykepleierforbundet Sykepleieforbundet RSS feed https://www.nsf.no Eli Gunhild By - Trist at det endte med lønnsnemnd

Arbeidsminister Anniken Hauglie kalte i ettermiddag inn partene i konflikten mellom NHO Service og Handel og NSF og meddelte at Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd. Etter fire ukers lovlig streik for NSF gjorde NHOs varsel om lockout at situasjonen ble kritisk for liv og helse.

20.11.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4151351
- NHO spiller hasard med pasientsikkerheten

–Lockouten fra NHO er antagelig et lovbrudd som setter pasienters liv og helse i fare. Til syvende og sist er det kommunen som har dette ansvaret. Det er derfor ikke rart kommuner som har forpliktelse overfor sine pasienter nå vurderer å sette inn sine egne sykepleiere, for å overta ansvaret ved de kommunale sykehjemmene ved en lockout. NHO har vist at de er helt ute av stand til å ivareta pasienters liv og helse. Det er svært alvorlig, sier Eli Gunhild By.

20.11.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4150630
Støtteerklæringer til de streikende

Norsk Sykepleierforbund takker for all støtte i den pågående streiken i NHO Service og Handel. Vi er innstilt på å streike så lenge det er nødvendig. Les alle støtteerklæringene her.

19.11.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4113781
NHO utsetter lockouten til onsdag

Etter at Norsk Sykepleierforbund (NSF) bestred lockout-varselet fra NHO Service og Handel fra tidligere i uken kom et nytt varsel fredag, og lockouten er nå meldt gjeldende for alle NSFs medlemmer fra onsdag.

16.11.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4146263
NHOs lockoutvarsel til sykepleierne er ugyldig

NHOs lockoutvarsel til NSF er ugyldig. Det fyller ikke de formkrav som et lockoutvarsel skal følge etter loven. Riksmekleren har derfor fått melding om at sykepleierne som ikke er i streik vil møte på jobb som vanlig tirsdag morgen.

16.11.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4145495
Disse rammes av lockout

65 bedrifter rammes av lockout i NHO Service og Handel.

15.11.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4144055
- Dette er dramatisk

Forbundsleder Eli Gunhild By la ikke skjul på at den varslete lockouten i streiken mot NHO Service og Handel er en sjokkerende utvikling.

15.11.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4143970
Parat ber NHO trekke varsel om lock out

Norsk Sykepleierforbund er i en lovlig arbeidskonflikt med NHO Service etter ikke å ha kommet til enighet med årets tariffoppgjør. Torsdag sendte NHO varsel om lock-out. Parats landsmøte går i rette med NHO, og ber arbeidsgiverorganisasjonen trekke varselet om lock-out.

15.11.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4143562
NHO kan ikke drive helsetjenester

–I dag har NHO kastet kortene. De går altså ikke av veien for å stenge både sykehjem, respiratorteam, gatehospital for å drive gjennom sitt syn på en tariffavtale. Loven slår fast at helsetjenester må organiseres slik at de er forsvarlige. Ved å stenge helsepersonellet ute, bryter både den private virksomheten og kommunen sine plikter etter loven, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

15.11.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4143492
Resultatlikhet er ikke en del av den norske modellen

NHO villeder sine medlemmer og befolkningen når de i VG argumenterer for lockout.

14.11.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4142702
– NHO ber om regjeringens hjelp til å holde sykepleierlønna nede

Norsk Sykepleierforbund reagerer sterkt på at NHO Service og Handel nå truer med lockout mot sykepleierne ved sine bedrifter. – Det er svært alvorlig hvis et slikt maktmiddel tas i bruk for å stoppe en rettferdig lønnskamp for de lavest lønnede sykepleierne i bransjen. Dette er en fallitterklæring fra NHO, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

13.11.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4141303
47 prosent heltidsstillinger i oktober

Ioktober 2018 ble det utlyst1850 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger.878 var heltidsstillinger, noe som utgjør 47 prosent.

09.11.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4138133
Trår til for å hindre eventuell fare for liv og helse

Foretakstillitsvalgt for NSF har tilbudt Helse Bergen at sykepleierne kan yte en ekstra innsats ved sykehuset under streiken, for å hindre at det oppstår fare for liv og helse på Haukeland. Dette skjer i full forståelse med de streikende sykepleierne.

09.11.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4136127
Vil ha en ny og forbedret IA-avtale

Partene i arbeidslivet har startet forhandlingene om en ny IA-avtale.

09.11.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4135927
- Stå på, dere streiker for mange!

Det var stort oppmøte undre markeringen av streiken i NHO Service og Handel utenfor Stortinget onsdag. De streikende fikk en massiv støtte fra andre fagforeninger, og forbundsleder Eli Gunhild By hyllet de streikende for deres mot.

07.11.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4132429
- Vi står sammen

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (NSF) stilte opp som streikevakt utenfor Kurbadet i Nord-Norge iTromsø sammen med de streikende. Det ble godt mottatt.

02.11.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4125487
Topp streikevilje i nord

Da forbundsleder Eli Gunhild By besøkte de streikende i Bodø, hadde de og 400 medlemmer samlet seg i kulturhuset «Stormen» i Bodø sentrum. – Dette er en streik vi skal vinne, var budskapet.

02.11.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4123822
- NHO vil ha ulike vilkår for like bedrifter

I dag møttes NHO og NSF nok en gang i Arbeidsretten. Bakgrunnen var krav om opprettelse av tariffavtale for sykepleiere i åtte virksomheter. Virksomhetene driver i konkurranse med lignende virksomheter som allerede er bundet av Pleie- og omsorgsoverenskomsten.

01.11.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4123370
Gratulerer til årets verneombud

Verneombudsprisen 2018 ble i dag tildelt hovedverneombud Finn W. Halvorsen ved Ahus. Halvorsen eranestesisykepleier.

31.10.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4121731
Ny strategi for NSFs bistandsarbeid

Norsk Sykepleierforbunds forbundsstyre har vedtatt ny strategi for bistandsarbeidet i perioden 2018-2023.

31.10.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4120979
Søknadsfrist 1. november - Universitetsstudiet for NSFs tillitsvalgte

Er du tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, og har vært det i mer enn tre år? Da kan du søke om plass ved Bergensstudiet, et universitetsstudium spesielt utviklet for deg. Reise og øvrige utgifter dekkes av NSF.

31.10.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3563281
Streikeviljen på topp

Forbundsleder Eli Gunhild By besøkte tirsdag de streikende i Bergen. Hun møtte en gjeng toppmotiverte streikende.

30.10.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4119752
Applaus og støtte til de streikende

Eli Gunhild By trakk fram viktigheten av streiken i NHO Service og Handel da hun åpnet lederkonferansen i Bergen. 500 sykepleierledere viste sin støtte med spontan applaus for de 55 streikende.

30.10.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4118718
By åpnet lederkonferansen

- Ledelse handler om å balansere på en stram line, vevd av ansvar, makt og myndighet. Hvordan kan vi sammen – du som leder og vi som organisasjon – mobilisere for god ledelse og gode vilkår for ledelse, slik at balansegangen blir litt enklere, sa forbundlseder Eli Gunhild By da hun åpnet NSFs nasjonale lederkonferanse i Bergen.

30.10.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4118830
Krass reaksjon på taushetsbrudd fra NHO

Norsk Sykepleierforbunds leder Eli Gunhild By reagerer sterkt på påstander fra NHO Service og Handel etter bruddet i meklingen i dag.

25.10.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4112036
Sykepleiere i streik

55 sykepleiere er i dag i streik etter at det i dag tidlig ble brudd i meklingen mellom NSF og NHO Service og Handel. – Sykepleiere skal sikres samme minstelønnsnivå uavhengig av hvor de jobber. Det nektet motparten å godta, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

25.10.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4111561
80 jordmødre samlet i Trondheim

Solveig Kopperstad Bratseth, nestleder i Norsk Sykepleierforbund, åpnet den nasjonaleJordmorkonferansen 2018 i Trondheim. Hun trakk spesielt fram Jordmorforbundet NSFs sine mange gjennomslag i den nasjonale fødselsomsorgen.

22.10.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4105392
Norsk Sykepleierforbund gir 115 000 til TV-aksjonen

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter NRK TV-aksjonen søndag 21. oktober.Ved å bevilge 1 krone per medlem, gir vi til sammen 115 000kroner.

19.10.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4097631
Varsler streikeuttak for 56 sykepleiere

Norsk Sykepleieforbund har i dag varslet plassfratredelse for 56 medlemmer i forbindelse med den forestående meklingen med NHO Service og Handel. Pasienthoteller, helsesenter og rehabiliteringssenter i seks ulike fylker rammes av første streikeuttak.

19.10.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4103889
- Uten sykepleiere stopper Norge

- Det må utdannes nok sykepleiere og utdanningen må være god. Uten sykepleiere stopper Norge, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø under åpningen av NSFs utdannings- og forskningskonferanse for 2018.

19.10.2018 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=4103815