Sykepleierforbundet https://www.nsf.no Sykepleierforbundet Sykepleieforbundet RSS feed https://www.nsf.no Eli Gunhild By Se filmen "Jeg var der da..."

Alle trenger sykepleiere, i ulike faser av livet. Se filmen som er laget for å vise sykepleieres kompetanse, og bidra til at Norge får et sykepleierløft.

24.04.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3347253
Skrev under erklæring mot vold mot barn

Både NSFs fagsjef Kari Bugge og leder i Landsgruppa for helsesøstre, Kristin Waldum-Grevbo, var tilstede da Barneombudet inviterte til høynivåmøte på Grefsenkollen for å bekjempe vold mot barn.

24.04.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3346729
FNs vaksinasjonsuke 2017

Vaksiner redder liv, og det å gjøre folk immune mot en sykdom, er en av de mest vellykkede og kostnadseffektive midler når det kommer til å hjelpe et barn å ha et sunt liv og bli en sunn voksen.NSF markerer FNs vaksinasjonsuke.

24.04.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3344284
Les og bruk de reviderte politiske plattformene

De første politiske plattformene utarbeidet i NSF, kom i 2013, nå er alle oppdatert og revidert for perioden 2017-2020. Områdene som dekkeser: e-helse, forskning, folkehelse, innovasjon og tjenesteutvikling, ledelse, psykisk helse og rus og sykepleierutdanning.

18.04.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3339409
I mål med A-delsforhandlingene

Unio og Spekter har i dag forhandlet første del av årets oppgjør – de såkalte innledende forhandlingene.

04.04.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3325726
Forhandlingsstart Unio og Spekter

I dag gikk startskuddet for forhandlingene mellom Unio og Spekter.

04.04.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3325713
Krever reallønnsvekst i staten

– 2016 ga reallønnsnedgang for ansatte i staten, i 2017 krever vi reallønnsvekst, sier Petter Aaslestad, leder av Unio Stat.

30.03.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3317894
Støtter lærerne ved Skagerak

NSF med sine 108.000 medlemmer stiller seg solidarisk bak kravene til de streikende ved Skagerak International School i Sandefjord.

28.03.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3314865
Støtter viktig sykepleierkrav

Det er stor enighet i befolkningen om at det må jobbes for mer heltid i helsevesenet. — Vi er glade for at befolkningen ser det samme som oss i denne viktige saken, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF.

28.03.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3314557
Positiv til retningslinje for nyfødtintensivavdelinger

NSF er positiv til at det utvikles en nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelingene. Nasjonal bemanningsnorm er et av forslagene.

25.03.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3310822
– Norske arbeidstakere kan være stolte

— Hvis arbeidsgiverne skal kunne fastsette turnuser uten arbeidstakersidens medvirkning vil det gi mindre motiverte arbeidstakere, sa Eli Gunhild By til et fulltallig publikum på Eidsvolds plass i ettermiddag.

20.03.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3302589
28.000 har signert sykepleierløftet

Hele 28.000 har nå signert sykepleierløftet.I tillegg har mange hundre benyttet muligheten til å skrive en hilsen til norske sykepleiere.

15.03.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3295719
Fersk rapport: Helsesektoren diskrimineres i statsbudsjettet

- Helsesektoren lider under forskjellsbehandling når politikerne deler ut penger, sier Marit Hermansen og Eli Gunhild By, ledere i Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund.

10.03.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3290206
NSFs satsing på ledere av sykepleietjenesten

– Dere er kjernetroppen i utviklingen av framtidens helsetjeneste, sa forbundsleder Eli Gunhild By da hun åpnet den regionale ledersamlingen i Stjørdal torsdag.

10.03.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3290037
Ledelse viktig for utdanningskvalitet

For åsikre kvalitet og relevans i sykepleiefaglig utdanning, kreves strategisk satsing på utdanningsledelse. Det er en av konklusjonene i rapporten "Utdanningsledelse i sykepleierutdanningen".

10.03.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3291988
– Jeg vil være 100 % sykepleier!

NSF mener heltidsstillinger bør være hovedregelen, og at deltidsansatte skal ha rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid.På kvinnedagen 8. mars lanseres sykepleierløftet.no.

08.03.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3285083
God leiing – må det ein mann til?

«God leiing – må det ein mann til?» var tittelen NSFs fagdag for ledere 8. mars.

08.03.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3287541
Gratulerer med den internasjonale kvinnedagen!

Norsk Sykepleierforbund jobber med kvinnespørsmål også utenfor Norges grenser.

08.03.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3287589
NSF om fremtidig helseorganisering: Ingen av forslagene er gode nok

I regjeringsplattformen fremgår det at de regionale helseforetakene skal legges ned. NSF sier i høringsuttalelsen at ingen av alternativene som er foreslått, fremstår som fullverdige.

07.03.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3285681
NSF ser fram til samarbeid om ny kvalitetsreform

— Vi er positive til at man nå ønsker å få til mer samarbeid på tvers og et mer helhetlig perspektiv på tjenester til eldre, sier nestleder Solveig Kopperstad Bratseth i Norsk Sykepleierforbundet.

03.03.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3281070
Sykepleiere i psykisk helsevern og rus: Ønsker mer for pasientene

Sykepleiere innenfor psykisk helsevern og rusbehandling vil ha mer kunnskap blant annet om medisinfri behandling, viser SINTEF-rapport.

03.03.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3280719
Sykepleiere med suksess i nytenkning

Finnes det fellesnevnere når sykepleiere tenker nytt? SINTEF har evaluert åtte forskjellige innovasjonsprosjekter.

02.03.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3276923
Ordførere og rådmenn er bekymret

Ordførere og rådmenn er bekymret for rekrutteringen til sykepleieryrket, viser en undersøkelse gjennomført for Norsk Sykepleierforbund.

01.03.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3275455
Solidaritetssykepleierne i Tanzania

Hvert år sender Norsk Sykepleierforbund (NSF) sykepleiere til Tanzania for å jobbe med forbundets solidaritetsprosjekt.

01.03.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3265150
Konferansen: Bedre helse med e-helse

NSF arrangerte-helsekonferanse 16. og 17. februar 2017:"Bedre helse med e-helse - om teknologiens muligheter i fremtidens sykepleie".

28.02.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3132084
Veiledning av nyutdannete i kommunene

NSF og KS anbefaler systematisk veiledning til nyutdannete sykepleiere.

28.02.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3265081
Tiårsjubileum for sykepleiersamarbeid Montenegro – Norge

Den montenegrinske sykepleier- og jordmororganisasjon (NUMSBCG) og Norsk sykepleierforbund (NSF) markerte ti-årsjubileet for samarbeid i Podgorica, Montenegro, 21.-22. februar 2017.

27.02.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3271279
Rekruttering til kommunene

Norsk Sykepleierforbund Student ønsker å lovfeste utdanningsansvar for kommunene, og en finansieringsmodell som stimulerer til utvikling av gode praksisplasser. Både for å sikre kvalitet på praksisplassene og for å kunne øke rekrutteringen til kommunene.

27.02.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3264501
Sykehusorganisering: – Medbestemmelse viktig

Reell medbestemmelse for de ansatte og en tydeligere stemme på vegne av pasientene. Det var forbundsleder Eli Gunhild Bys viktigste budskap i høringsmøtet om Kvinnsland-utvalget.

24.02.2017 /sykepleierforbundet/forside/nyhet?p_document_id=3264445
Fornøyde med lederutdanning

Sykepleieledere fra hele landet har deltatt i det anerkjente lederutviklingsprogrammet Leadership For Change, LFC,