Pensjon

Særaldersgrenser/85-års regelen

Aldersgrensen er 70 år for overordnede sykepleiere, sykepleiere i administrative stillinger og undervisningsstillinger. Aldergrenser er 65 år for underordnede sykepleiere. 85- års regelen betyr at man kan gå av 3 år før aldersgrensen hvis tjenestetid og alder er minst 85 år. Dette betyr at svært mange sykepleiere kan gå av ved 62 år.

Hvem skal innmeldes i pensjonsordningen for sykepleiere?

Dette bestemmes i lovens § 1 som lyder slik:
”§ 1. Offentlig godkjente sykepleiere ansatt i privat, fylkeskommunal eller statlig virksomhet omfattet av lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. og lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m., skal være medlemmer i pensjonsordningen for sykepleiere.

Hovedtrekk ved pensjonsordningen for sykepleiere

Mange sykepleiere vil være i den samme pensjonsordningen i hele yrkeslivet fordi loven gjelder de fleste helseinstitusjoner i privat og offentlig sektor.