Pensjon

Hvem skal innmeldes i pensjonsordningen for sykepleiere?

Dette bestemmes i lovens § 1 som lyder slik:
”§ 1. Offentlig godkjente sykepleiere ansatt i privat, fylkeskommunal eller statlig virksomhet omfattet av lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. og lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m., skal være medlemmer i pensjonsordningen for sykepleiere.

Hovedtrekk ved pensjonsordningen for sykepleiere

Mange sykepleiere vil være i den samme pensjonsordningen i hele yrkeslivet fordi loven gjelder de fleste helseinstitusjoner i privat og offentlig sektor.