NSF Østre Agder pensjonistforum

NSF Pensjonistforum Østre Agder arrangerer årlige sosiale treff, fagmøter med dagsaktuelle temaer og årsmøte for sine medlemmer. Formål er å arrangere møteplasser for pensjonerte sykepleiere i Østre del av Agder (Gl. Aust-Agder) Vi er også bindeledd til NSF Agder. Det er ingen medlemsavgift, men betinger at du er innmeldt i NSF. Meld deg inn ved å kontakte NSF Agder på mailadresse agder@nsf.no. Pensjonistforum har pr.1.1.2022 ca. 127 medlemmer.

Kommunikasjon med medlemmene foregår i hovedsak elektronisk (mail)

Styret 2022

Leder: Agnethe Tholle

Styremedlemmer:

Anne Marie Lien

Siri Broch

Aslaug Bråtane

Gurly Gundersen

1 varamedlem: Marion Ravn

2 varamedlem: Cille Stenfeldt Foss

3 varamedlem: Magnhild Johnsen