Praktisk informasjon

Informasjon til valgte delegater 

(Nedenstående informasjon vil bli fortløpende oppdatert.)

4.-8. november arrangerer NSF landsmøte på Clarion Hotel & Congress på Gardermoen, Hans Gaarders veg 15. Du kan lese mer om konferansehotellet på nettsidene deres

De valgte landsmøtedelegatene skal på vegne av forbundets medlemmer debattere og fatte vedtak som legger føringer for hele organisasjonen de neste fire årene.

Busstransport

Shuttlebuss S44 går rett utenfor ankomsthallen ved Oslo lufthavn. Den går direkte til Clarion Hotel. Bussen koster 70,- per vei/per person, og bruker 8 minutter.

For å finne riktig plattform ber vi deg følge med på informasjonstavlen ved bussplattformene. Normalt går bussen fra plattform 40.

Vi anbefaler å kjøpe billett på en av automatene før du går om bord i bussen, eller i resepsjonen på hotellet.

Se rutetidene her.

 

Påmelding - overnatting og reise

NSF dekker alle utgifter for delegater som har fått egen innkalling til landsmøtet. Påmelding til landsmøtet gjøres innen 20.9.

Delegater som trenger flyreise bestiller dette gjennom Egencia. (Egen informasjon kommer…)

 

Mat under landsmøtet

Frokost- og lunsjbuffet er i restauranten. Pausemat settes frem utenfor landsmøtesalen. Her finnes også kaffe, te og vann.

NB! Påmelding til middag første og siste dag gjøres i samme skjema som for påmelding til selve landsmøtet.

På åpningsdagen (4.11) serveres festmiddag i landsmøtesalen (Se program). Tirsdag – torsdag blir det middag i hotellets restaurant. Alle delegater og NSF-ansatte som har vaktplaner fredag 8.11 er velkommen til å delta på avslutningsmiddagen. Denne serveres i landsmøtesalen.

 

Permisjon fra jobb for å delta på landsmøtet

Du må selv søke om permisjon med lønn ut fra den hovedavtalen din arbeidsplass er tilsluttet.

  • SPEKTER Hovedavtalen § 52 eller § 26 (representanter som ikke er tillitsvalgte i virksomheten)
  • KS Hovedavtalen del B § 3.5 (c)
  • Stat Hovedavtalen Kap. 9, § 34, pkt. 1 eller pkt. 5 (representanter som ikke er tillitsvalgte i virksomheten).
  • Oslo Kommune Hovedavtalen § 16 (e)
  • Virke – Tillegg til Hovedavtalen. Kap. 3, nr. 3.2 (b)
  • NHO Hovedavtalen Kap. VI, § 6-9

Tjenestefri med eller uten lønn kan videre være regulert i bedriftsvise særavtaler.

Landsmøterepresentanter som ikke har rett til permisjon med lønn fra arbeidsgiver får kompensert tapt arbeidsfortjeneste av NSF. Da må du legge fram dokumentasjon fra din arbeidsgiver på dette.

Dersom du har behov for bekreftelse på din deltagelse på landsmøtet utover innkallingsbrevet du får, ta kontakt med Laila Abrahamsen (laila.abrahamsen@nsf.no).

 

Permisjon under landsmøtet

Permisjon under landsmøtet gis normalt ikke. Du kan for eksempel ikke regne med å få permisjon for familiebesøk, forhandlingsmøter med arbeidsgiver eller møter og andre oppdrag i tilknytning til jobben din, jf. forslag til forretningsorden. Må du likevel søke permisjon, gjør du dette via Easymeets møtesystem. 

 

Dekning av tapt arbeidsfortjeneste

Alle som utfører oppdrag for Norsk Sykepleierforbund gis dekning for tapt arbeidsfortjeneste.

Dekning omfatter: 

  • Ordinær lønn med faste tillegg
  • Variable tillegg etter oppsatt turnusplan
  • Feriepenger (Merk at dette utregnes automatisk i NSFs lønnssystem og utbetales etterskuddsvis. Feriepenger skal altså ikke fremmes via Visma Expense eller Honorarskjema.)

Krav om tapt arbeidsfortjeneste fremmes via NSFs elektroniske reise- og utleggssystem Visma Expense.

Merk: Ved registrering i Visma Expense er det viktig at org.enhet 4011 velges, deretter avd. 40 og seksjon 4011. Kun på denne måten vil skjemaet gå til riktig attestant, og til utbetaling.

Dersom du ikke har tilgang til Visma Expense skal eget honorarskjema benyttes og sendes til NSF v/ Rune Baklien (rune.baklien@nsf.no).

NB! Krav må fremmes snarest mulig etter landsmøtet for å bli utbetalt i 2019. Hvis krav mot formodning først sendes i 2020, må dette da sendes til Laila Abrahamsen (laila.abrahamsen@nsf.no).

Dokumentasjon på lønn hos arbeidsgiver og bekreftelse på at du blir trukket lønn i perioden, skal legges som vedlegg til kravet. Dekning av tapt arbeidsfortjeneste ved deltakelse i kurs - herunder NSFs organisasjonsopplæring - må avklares på forhånd med kursarrangør.

 

Utbetaling

Tapt arbeidsfortjeneste utbetales via NSFs elektroniske reise- og utleggssystem basert på innsending av krav. Det kjøres utbetaling ukentlig.

 

Sosiale medier (info kommer)