Prinsipper

Ansvars- og oppgavefordeling i helse- og omsorgsektoren

Omfordeling av ansvar og oppgaver blir et viktig virkemiddel i fremtidens helse- og omsorgstjeneste. En ny ansvars- og oppgavefordeling er ikke et mål i seg selv, men et middel for å kunne tilpasse helsetjenestene til befolkningens behov. 

Prinsipper for gode omsorgstjenester

I 2012 utarbeidet Norsk Sykepleierforbund, Kirkens Bymisjon, KS, FO, Fagforbundet, Pensjonistforbundet og Helse- og omsorgsdepartementet i fellesskap åtte prinsipper for gode omsorgstjenester.