Privat sektor forøvrig

NSF har medlemmer i mange ulike type bedrifter innen privat sektor, og har inngått tariffavtaler med flere bedrifter, men det er fortsatt mange som ikke er tariffbundet.

For å få vite om en bedrift er omfattet av tariffavtale med NSF eller du ønsker at bedriften skal bli omfattet, kan du ta kontakt med NSFs fylkeskontor eller forhandlingsavdeling.

Utleiebyråer

NSF har for tiden ingen tariffavtaler med utleiebyråer.

Ansettelsesavtale

Det er viktig at sykepleiere som ikke er omfattet av tariffavtale, har en ansettelsesavtale som sikrer rettigheter til blant annet lønn, arbeidstid, lønn under sykdom og svangerskap, fødsel og adopsjon, pensjon, forsikringsordninger. NSF har utarbeidet en mal for arbeidskontrakt til bruk for sykepleiere i privat sektor. Denne får du som medlem ved henvendelse til fylkeskontor eller forhandlingsavdelingen.