Prosedyrer og veiledere

Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring.

Her er den reviderte fagprosedyren "Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr innen gastroenterologi - Dekontaminering og lagring".

Læringsnotat om «Parenteral ernæring – en kompleks behandling»

Vedlagt følger et kort læringsnotat om «Parenteral ernæring – en kompleks behandling»

Norsk veileder for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt.

Norsk gastroenterologisk forenings (NGF) interessegruppe har laget en norsk veileder for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt.

Ny Hepatitt C veileder (2017)

Norsk forening for infeksjonsmedisin, Norsk forening for medisinsk mikrobiologi og Norsk gastroenterologisk forening i Den norske legeforening har kommet med en ny utgave av veilederen for utredning og behandling av hepatitt C.