Prosjekter og stipender

NSF FUFF STIPEND

 

Vi utlyser NSF FUFF stipend til våre medlemmer i form av kurs-/konferansestøtte.

Deling av reflesksjonsnotater i Blackboard: en pilotundersøkelse med 2.års sykepleierstudenter

Forfattere: Guri Rosseland Rummelhoff og Hanne Schou Røising.

Guri Rummelhoff har fått FUFF stipend 2009 til dette prosjektet.

Gjør sykepleie en forskjell?

Du inviteres til å delta i en spørreundersøkelse om hvordan norkse sykepleiere vurderer sine arbeidsvilkår og pasientenes sikkerhet.

Les mer her >>