Prosjekter

funksjonsbeskrivelse for øyesykepleiere

det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse for øyesykepleiere, denne finner du i vedlegget til venstre i margen

Kartleggingsundersøkelse

Videreutdanningen i øyesykepleie har ikke vært oppstartet siden siste uteksaminerte kull i 2006. Dette skyldes for liten søknad. Ifølge handlingsplanen for styret for 2008, skal styret i FGØS gjennomføre en kartleggingsundersøkelse om behovet for ny oppstart ved alle landets øyeavdelinger. Dette arbeidet er i gang, og undersøkelsen vil bli planlagt utsendt til alle avdelingssjefer. Vi vil sende ut mail til medlemmene med informasjon etterhvert.