Psykisk helse og rus

Aktivitetsdata i psykisk helsevern

Analysesenteret AS har på oppdrag fra NSF gjennomgått aktivitetsdata fra poliklinikker i psykisk helsevern for voksne (PHV) og TSB for perioden 2013-2017.

Norsk Sykepleierforbunds politisk plattform for psykisk helse og rus

Sykepleiere og spesialsykepleiere har et stort ansvar for å møte mennesker i alle faser av livet.

NSFs plattform innen psykisk helse og rus beskriver sentrale utviklingstrekk, sykepleiernes ansvar og rolle og NSFs politikk innen tjenestefeltene. Plattformen danner basis for forbundets arbeid innen området. 

Last den politiske plattformen som PDF.

Sykepleierkonferanse om psykisk helse og rus 13.-14.juni

Norsk Sykepleierforbund (NSF) arrangerer konferanse om psykisk helse og rus 13.-14. juni 2019. Sett av dagene allerede nå. Påmeldingen åpner i mars.

Konferanse: psykisk helse og rus

NSFs konferanse om psykisk helse og rus 2018 ble åpnet av fylkesleder i Buskerud, Linda Lavik. 

Sykepleiere i psykisk helsevern og rus: Ønsker mer for pasientene

Sykepleiere innenfor psykisk helsevern og rusbehandling vil ha mer kunnskap blant annet om medisinfri behandling, viser SINTEF-rapport.

Sammensatte og kompliserte pakkeforløp i psykisk helse?

Fagkompetanse var hovedbudskapet fra forbundsleder Eli Gunhild By til Helse- og omsorgsminister Bent Høie som ledet oppstartsmøte om pakkeforløp innen psykisk helse.

Nå kommer opptrappingsplanen for rusfeltet

Regjeringen har kunngjort rammene for opptrappingsplan for rusfeltet. I løpet av de neste fire årene signaliserer de at de vil bruke 2,4 mrd. kroner. - Det er positive signaler, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

Positivt med pakkeforløp for psykisk helse

NSF mener det er positivt av regjeringen å satse på pakkeforløp/standardiserte forløp, også innen psykisk helse. Det har vært vedvarende problemer med å kvalitetssikre et sammenhengende tilbud av god kvalitet for den enkelte pasient. 

Ønsker styrket offentlig helsetjeneste på rusfeltet

Norsk Sykepleierforbund ønsker en styrket offentlig helsetjeneste til mennesker berørt av rus, og mener at mange i dag ikke får hjelpen de trenger.