Psykisk helse og rus

Aktivitetsdata i psykisk helsevern

Analysesenteret AS har på oppdrag fra NSF gjennomgått aktivitetsdata fra poliklinikker i psykisk helsevern for voksne (PHV) og TSB for perioden 2013-2017.

Norsk Sykepleierforbunds politisk plattform for psykisk helse og rus

Sykepleiere og spesialsykepleiere har et stort ansvar for å møte mennesker i alle faser av livet.

NSFs plattform innen psykisk helse og rus beskriver sentrale utviklingstrekk, sykepleiernes ansvar og rolle og NSFs politikk innen tjenestefeltene. Plattformen danner basis for forbundets arbeid innen området. 

Last den politiske plattformen som PDF.

Sykepleiere i psykisk helsevern og rus: Ønsker mer for pasientene

Sykepleiere innenfor psykisk helsevern og rusbehandling vil ha mer kunnskap blant annet om medisinfri behandling, viser SINTEF-rapport.