Psykisk helse og rus

Politisk plattform for psykisk helse og rus

Alle har en psykisk helse og alle blir berørt av rus. Derfor er utvikling av gode tjenester til mennesker som står i fare for, eller har utviklet psykisk helsesvikt og  rusproblemer, svært viktig. Sykepleiere og spesialsykepleiere innen tjenestefeltene har et stort ansvar for å møte mennesker i alle faser av livet. NSFs plattform innen psykisk helse og rus beskriver sentrale utviklingstrekk, sykepleiernes ansvar og rolle og NSFs politikk innen tjenestefeltene.

Sammensatte og kompliserte pakkeforløp i psykisk helse?

Fagkompetanse var hovedbudskapet fra forbundsleder Eli Gunhild By til Helse- og omsorgsminister Bent Høie som ledet oppstartsmøte om pakkeforløp innen psykisk helse.

Nå kommer opptrappingsplanen for rusfeltet

Regjeringen har kunngjort rammene for opptrappingsplan for rusfeltet. I løpet av de neste fire årene signaliserer de at de vil bruke 2,4 mrd kroner. - Det er positive signaler, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

Positivt med pakkeforløp for psykisk helse

NSF mener det er positivt av regjeringen å satse på pakkeforløp/standardiserte forløp, også innen psykisk helse. Det har vært vedvarende problemer med å kvalitetssikre et sammenhengende tilbud av god kvalitet for den enkelte pasient. 

Ønsker styrket offentlig helsetjeneste på rusfeltet

Norsk Sykepleierforbund ønsker en styrket offentlig helsetjeneste til mennesker berørt av rus, og mener at mange i dag ikke får hjelpen de trenger.