Referater

Referat fra EULAR 2019 i Madrid

Skrevet av Kathrine Ward, Christin Lunner Olsen, Karen Holten og Heidi Lunøe fra Diakonhjemmet sykehus.

Referat fra kurs i Motiverende Intervju del 1 og 2.

Skrevet av Anita Larsen Reinhard

Referat EULAR, Madrid 2017

Skrevet av Kristin Ueland Nishimura

Referat EULAR, Madrid

Skrevet av Tove Hatletveit

Refarat fra EULAR, Madrid 2017

Skrevet av Wenche Reitan og Tone Buvald Enersen

Hopitering på Glostrup hospital.

Sidsel Arnkværn har sendt inn referat fra Diakonhjemmets studiebesøk på Glostrup. De ble tildelt stipend fra Medac i fjor på FSR for å bruke til hospitering.

Referat fra fag- og forskningsdagene 22-23/3

av Hanne Kalstad Vestaby

Referat fra EULAR 2016

av Anne Katrine Kongtorp, Diakonhjemmet sykehus.

Referat fra Sykepleieforum på Gardermoen 03.11.16

av Birgitte Bjerre, sykepleier ved revmatologisk poliklinikk, UNN Tromsø.

Referat EULAR 2016

skrevet av Anne May Ellingsen og Anne Hermann ved Drammen sykehus, Revmatologisk seksjon.

Referat ACR 2015

av Hanne B. Ødegård

Referat fra EULAR 2015

av Kari Marie Killi, Lillehammer

Referat fra The 11th International congress on SLE, Wien

Mona Therese Thorud, Oslo Universitetssykehus

Referat fra EULAR 2015

Sissel Veske, Sykehuset Levanger

Referat fra EULAR 2015

Kirsti Joreid, Sørlandet Sykehus

Referat fra FSR seminar 2015

Norartritt, Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer, ved Bjørg Tilde Svanes Fevang og Tove Hatletveit

Referat fra FSR seminar 2015

Bevegelseskvalitet ved revmatisk sykdom, fysioterapeut Aarid Liland Olsen

Referat fra FSR seminar 2015

Sjôgrens syndrom, dr. Daniel Hammenfos

Referat fra FSR seminar 2015

Juvenil Revmatisk syksom, sykepleier Ingrid Rekaa Nilssen

Referat fra FSR seminar

TNF 2 inhibitor, dr. Lucius Bader

Referat fra FSR seminar 2015

Diabetes og revmatisme, Ingvild Hernan

Referat fra Eular ved Hilde Mjølid og Ingunn Foss

Hilde Mjølid og Inngunn Foss fra poliklinikken på Martina Hansen har sendt oss et fyldig og interessant referat. De fremhever et velorganisert, spennende og variert program.

Referat fra foredrag om Osteoporose på FSR seminaret 27/11-14

"Osteoporose i et folkehelseperspektiv". Foredrag på FSR seminaret på Lillehammer, 27.-28.november 2014. Ved May-Britt Stenbro, sykepleier/Osteoporosekoordinator, Drammen sykehus

Referat Lederseminar Gardermoen 16.10.14

Det ble avholdt FSR-Lederseminar på Gardermoen 16.10.14

FSR-styret var tilstede og styreleder Hanne Vestaby ledet oss gjennom en nyttig dag med mange gode forelesere.

Referat fra Eular ved Ellen Moholt

Ellen Moholt, sykepleier på Diakonhjemmet sykehus har sendt oss referat fra Eular Paris

Referat fra Eular ved Anne Katrine Kongtorp

Anne Katrine Kongtorp, sykepleier ved Diakonhjemmet sykehus har sendt oss referat fra Eular Paris

Referat fra videreutdanning i Revmatiske lidelser i et livsløpsperspektiv

Marthe Steinsvik Restad har gått på videreutdanning i Revmatiske lidelser i et livsløpsperspektiv, og fikk stipend fra NSR-FSR til dette. Vi har mottatt et referat fra Marthe som dere kan lese.

Revmatikerprisen 2013 til Berit Bjørke

Norsk revmatikerforening sin "Revmatikerpris 2013" gikk til Berit Bjørke. Vi gratulerer Berit med en velfortjent pris! Vedlagt er en sak laget om prisen av Helen Åsli, Helse Nord RHF.

Pris fra Norsk Revmatikerforbund.doc

Referat fra Eular

Eirin Hammer fikk stipend fra FSR for å reise på Eular i år. Hun har skrevet referat fra seminaret som dere kan lese her.

Eular Madrid 2013- EirinHammer.doc

Referater fra FSR-seminaret 2013

Under FSR-seminaret 2013 fikk vi mange gode foredrag. Her følger noen av presentasjonene.

 

Referat fra NIFS-seminar om sår

Sidsel Arnkvern har vært på kurs i regi av NIFS (Norsk interessefaggruppe for sårheling). Hun fikk stipend fra NSF-FSR, og har her referert delene av kurset som hun mener vi medlemmer kan ha nytte av.

REFERAT FRA NIFS - til FSR.doc

Generalforsamling Bergen 2015

Protokoll fra generalforsamlingen i Bergen 23. april 2015.

Referat fra Eular

av Hege Larsen

Revmatologisk avdeling, Drammen sykehus.

REFERAT FRA NIFS (Norsk interesse forening sår)-KONGRESS

av Sidsel Arnkværn, Diakonhjemmet Sykehus

Referat fra sertifiseringskurs i Uppsala

av Naima Wenzel Luth, Vestre Viken.

Referat fra sertifiseringskurs i bentetthetsmåling

av May-Britt Stenbro, Drammen sykehus