Retningslinjer og vedtekter

Vedtekter NSF LSL Oppland

Årsmøte reviderte vedtekter for reise- og studiestipend på årsmøte 29.01.14

Klikk på overskriften for å lese disse

Vedtekter NSF LSL Oppland

Årsmøte vedtok vedtektene 25.01.12

Klikk på overskriften for å lese vedtektene

Retningslinjer studie og reisestipend

Ved å klikke på overskriften får du tilgang til retningslinjer for studie- og reisestipend samt søknadsskjemet

Søknader sendes leder Lillian Mistereggen, 2847 Kolbu eller via epost: lillian.mistereggen@sykehuset-innlandet.no