Retningslinjer

Kanyleringsteknikk

Ny!

Kunnskapsbasert prosedyre

Omhandler Hemodialysekateter- tilkobling og frakobling.

Fagråd nefrologi / Faggruppe dialysesykepleiere i Sykehuset Innlandet har utarbeidet en kunnskapsbasert prosedyre som omhandler Hemodialysekateter- tilkobling og frakobling.

Prosedyren er kvalitetsvurdert og godkjent av Kunnskapssenteret, og ble lagt ut på Helsebiblioteket.

Prosedyren skal revideres årlig, og i den anledning vil vi gjerne ha innspill / tilbakemeldinger fra flere interesserte i fagmiljøet.

Prosedyren, med metoderapport, referanser og pasientinfo finner du her: http://www.helsebiblioteket.no/microsite/fagprosedyrer/fagprosedyrer/hemodialysekateter

Det ble også laget en film som illustrasjon til prosedyren, denne er publiset på You Tube, med søkeord "hemodialysekateter".

UltralydDoppler ved arteriovenøs fistel

Nasjonal access-retningslinje

Preservere vener

Nasjonal access-retningslinje