Rogaland

Fylkekskontakt Rogaland

Fylkeskontakt: Merete Frafjord, jobb: Helse Forus, Luramyrveien 79, 4313 Sandnes

 tlf. jobb: 51631000  Mobil: 48143601  Epost: merete@sanum.no

Vararepresentant: Veronika Lea, tlf. mobil: 47352073 Epost: ver-lea@online.no

NSF/FFD Rogaland

Vårmøte 9.-10. april 2019

Se årsplan

FFD Rogaland er fornøyd med gjennomføring og deltakelse på Nasjonal Diabetessymposium 2014

 

Arrangementskomiteen i FFD Rogaland er fornøyde med vel gjennomført konferanse.

Foran fra venstre: Bjørg Oftedal, Kristin Aske, Ellen Rye.

Bak fra venstre: Merete Ree Frafjord, Veronika Lea og Britt Aven. Oddny Kjølvik var ikke til stede da bildet ble tatt.

NSF/FFD ROGALAND inviterer til høstmøte

Novo Nordisk Scandinavia og Faggruppen ønsker å tilby aktuelle temaer i fagfeltet diabetes på våre lokale møter, temaer som berører vår hverdag, øker våre kunnskaper og fremmer en god diskusjon og erfaringsutveksling

 

 

MØTESTED OG TID:

Haugesund

25.september på NB Sørensen 2.etg.

Påmelding innen 10.september til:

May Sølvi Lanton:   may.solvi.lanton@helse-fonna.no       

Stavanger

26.september på Salza, selskapslokalene

Påmelding innen 10.september til:

Veronica Lea.:  ver-lea@online.no

 

 

Årsplan Rogaland NSF/FFD 2013

Her finner du årsplanen til NFS/FFD Rogaland

Hvordan påvirke til en varig livsstilsendring

Judaberg Finnøy KommuneFinnøy Kommune har tatt utfordringen og laget et spennende prosjekt om teamet.