Rogaland

Styret i NSF-LKS Rogaland 2017

Leder: Helen Lomeland, MIO, SUS

Nestleder: Trude Fjeld, Hjerteavdelingen, Haugesund 
Sekretær: Sunniva Førre, 3H, SUS 
Kasserer: Elisabeth Korsedal, Hjerteavdelingen, Haugesund 
Styremedl: Tone Hundshamar, MIO, SUS 
Styremedl: Sunniva Elliot, Hjerteavdelingen, Haugesund 
Styremedl: Ingeborg Nistad, Hjerteavdelingen, Haugesund 


Valgkomite: Kristine Vikre, Hjerteavdelingen, Haugesund 
Valgkomite: Eileen Bruteig, 3H, SUS

 

Om lokalgruppa i Rogaland

I 2005 var 11 sykepleiere fra Hjerteovervåkingen på Haugesund sjukehus i Kristiansand på NSF-LKS`s årlige fagkongress. Vi ble så inspirert at vi der og da dannet en arbeidsgruppe med tanke på å starte et kardiologisk fagforum i Haugesund.