Barn og smerte

Retningslinjer for smertebehandling

Nyfødt Intensiv ved St. Olavs Hospital i Trondheim har utformet vedlagte folder til hjelp i det daglige smertelindringsarbeidet.

Presenteres her med tillatelse fra Laila Kristoffersen.

Velkommen til Barn og Smerte!

Denne nettsiden er et resultat av Barnesykepleierforbundet sitt smerteprosjekt,Barnogsmerte 1 (128 bredde) og hadde som mål å bidra til å "Kvalitetssikre smertevurdering og smertelindring av barn og ungdom i og utenfor norske sykehus".


BSF sin intensjon er å utvikle siden slik at en her kan finne oppdatert forskning, fagartikler, oversatte smertevurderingsverktøy, kontaktinformasjon til ressurspersoner med mer, tilknyttet dette viktige emnet.

BSF er derfor glad for alle innspill som bidrar til at dette kan bli en realitet.