Info om faggruppen

Hanne Reinertsen er blitt utnevnt til æresmedlem i BSF

Hanne Reinertsen har gjort en stor innsats innen området barnesykepleie eller sykepleie til akutt og eller kritisk syke barn. 

Vedtekter - Barnesykepleierforbundet 2017

Vedtekter for Barnesykepleierforbundet, NSF ble endret på Generalforsamlingen 2017

Barnesykepleier- ansvar og funksjonsbeskrivelse, Revidert Juni 2017

Funksjonsbesrivelse for barnesykepleier er revidert av BSF utdanningsutvalg i sammarbeid med NSF og styret. 
Denne erstatter funksjonsbeskrivelse for barnesykepleier fra 2009

Handlingsplan 2015 - 2017

Her kan dere lese Barnesykepleierforbundet sin handlingsplan for 2015 - 2017