Lokalgrupper

Hvem kan kontaktes lokalt i Barnesykepleierforbundet?

Her finner du hvem som kan kontaktes lokalt i Barnesykepleierforbundet. Ikke alle fylker har eget styre med leder eller kontaktperson. I slike tilfeller kan styret i barnesykepleierforbundet kontaktes.

revidert 20.03.19

 

Veiledning publisering på nettsiden

Vi oppfordrer loklagruppene tilå oppdattere sine respektive kolagruppe sider med et bilde av sittende styre, arrangementer og program for kurs og møter er viktig for deres medlemmer og for å bevare historikken i ditt fylke. 

Kriterier æresmedlem BSF

Æresmedlemskap i BSF er innstiftet for å hedre enkeltmedlemmer som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for BSF eller innen fagområdet, sykepleie til akutt og eller kritisk syke barn og unge. Innsatsen kan være i form av praktisk utøvelse, læreboks produksjon eller forsknings- og utviklingsarbeid for å fremme kunnskapen om familiefokusert sykepleie til barn og unge

Beate er årets BSF sykepleier!

Beate Harvik er årets BSF sykepleier.

Vi fikk inn flere vel kvalifiserte kandidater, det er mange flinke folk blant oss. Styret har gjort sine vurderinger og her kan du lese hvorfor valget falt på Beate:

BSF sine lokalgrupper i media

Her presenteres mediaoppslag som lokalgrupper i BSF har
vært innvolvert i.

Veiviser for NSFs faggrupper - samhandling med kommersielle aktører

For at samhandlingen med kommersielle aktører skal foregå på en etisk riktig, og etter NSF sine retningslinger, er det nå utarbeidet en veiviser.