Dokumentasjon

"Læring for livet - i praksis og akademia"

NSF og faggruppen for Undervisning, fagutvikling og forskning arrangerte i oktober en konferanse der dokumentasjon av sykepleie var satt på agendaen.

Nursing Informatics 2018 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Nursing Informatic ble arrangert i Guadalajara, Mexico fra 6-8 juni 2018. NI arrangeres annet hvert år, og i år var hele 7 deltagere fra Norge.

Normen

«Normen» er en norm for informasjonssikkerhet som ble lansert i september 2006.

GDPR og RETHOS

Den nye personvernforordningen skulle ha trådt i kraft nå 25. mai 2018,
men er utsatt pga noen ekstra runder i et av EU-landene.

ICNP Worskhop på Lillestrøm 13.-15.mars 2018 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis (ICNP) felles språk i sykepleie?