Dokumentasjon

Normen

«Normen» er en norm for informasjonssikkerhet som ble lansert i september 2006.

GDPR og RETHOS

Den nye personvernforordningen skulle ha trådt i kraft nå 25. mai 2018,
men er utsatt pga noen ekstra runder i et av EU-landene.

ICNP Worskhop på Lillestrøm 13.-15.mars 2018 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis (ICNP) felles språk i sykepleie?

Ehelse og UiA 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det økt satsning på ehelse. I tillegg til fokus
i sykepleierutdanningen er det et aktivt Senter for eHelse.

"Helseplattformen" eller "Én trønder, én journal" Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Et offiselt navn eller et kallenavn?