Dokumentasjon

Ehelse og UiA 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det økt satsning på ehelse. I tillegg til fokus
i sykepleierutdanningen er det et aktivt Senter for eHelse.

"Helseplattformen" eller "Én trønder, én journal" Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Et offiselt navn eller et kallenavn?

Rapport IKT beslutningsstøtte i EPJ 2014

Dette er en rapport utarbeidet av en ekspertgruppe bestående av ulike faggrupper av helsepersonell for Helsedirektoratet.