Info om faggruppen

Styremøte desember 2016

Styremøte for NSFs faggruppe for e-helse ble avholdt på telefon 15. desember 2016.

Vedlagt referat fra møte.

Styremøte september 2016

Styremøte for NSFs faggruppe for e-helse ble avholdt på Gardermoen i forbindelse med Sykepleierkongressen 2016.

Vedlagt referat fra møtet.

Styremøte august 2016

Styremøte for NSFs faggruppe for e-helse ble avholdt på telefon 15. august 2016.

Vedlagt referat fra møte.

Styremøte juni 2016

Styremøte for NSFs faggruppe for e-helse ble avholdt på telefon 9. juni 2016.

Vedlagt referat fra møte.

Styremøte april 2016

Styremøte for NSFs faggruppe for e-helse ble avholdt på Gardermoen 25. april i forbindelse med eHelse 2016.

Vedlagt referat fra møtet.

Styremøte februar 2016

Styremøte for NSFs faggruppe for e-helse ble avholdt i Oslo 16. februar 2016 i forbindelse med NSF sitt seminar om ICNP.

Vedlagt referat fra møtet.

Styremøte desember 2015

Styremøte for NSFs faggruppe for e-helse ble avholdt i Stavanger 11. desember 2015. Vedlagt referat fra møtet.

Styremøte august 2015

Styremøte for NSF faggruppe for e-helse ble avholdt på Skype 31.08.2015. Vedlagt styrereferat. 

Styremøte juni 2015

Styremøte for NSF faggruppe for e-helse ble avholdt på Herøya, Kristiansand 22.-23. juni. Vedlagt styrereferat. 

Generalforsamling 2015

Generalforsamling NSF faggruppe for e-helse ble avholdt tirsdag 21. april 2015 i forbindelse med eHelse 2015 i Sandvika. Vedlagt protokoll fra generalforsamlingen.

Styremøte mars 2015

Styremøte for NSF faggruppe e-helse ble avholdt i Kristiansand 24. mars 2015. Vedlagt referat.

Styremøtereferat 2015

Styremøte NSF faggruppe for e-helse, onsdag 11.02.2015 i Oslo, Tollbugata 22.

Styremøtereferat juni 2014

Protokoll til styremøte i NSF eHelse

Styremøtereferater 2013

Her legges ut referater fra styremøter i NSFeHelse, både fysiske møter og rene telefonmøter.

NSFs Faggruppe for eHelse

Vår hovedmålsetting er å ha IKT-kompetente sykepleiere som bidrar til at pasienten opplever tjenester som er helhetlige, tilgjengelige og av høy kvalitet.