Utdanning

Welfare Tech Region

Welfare Tech Region er en forening for medlemmer, der tager aktiv del i den velfærdsteknologiske udvikling. Medlemmerne tæller erhvervsvirksomheder, videninstitutioner og offentlige organisationer.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi - når færre skal hjelpe flere.

Videreutdanning i omsorgsteknologi

Høgskolen i Begen starter en 15 studiepoengs videreutdanning i omsorgsteknologi høsten 2011