Lokalgrupper

Lokalgruppeledere og kontaktpersoner

Målet for faggruppa er å få til lokale grupper i alle fylker! Nå har vi lokalgruppestyrer i ni fylker  eller kontaktpersoner i fem fylkene! Det jobbes med å få på plass lokalgrupper/kontaktpersoner i Agder og Rogaland.

 

 

 

 

Gamle på sykehjem og kontakt med natur

Håkon Johansens presentasjon på lokalgruppeledersamlingen 22.10.2015