Lokalgrupper

Lokalgruppeledere og kontaktpersoner

Målet for faggruppa har vært å få til lokale grupper i alle fylker! Nå har vi lokalgruppestyrer eller kontaktpersoner i alle fylkene!

Styremedlemmer og lokalgruppeledere pr juli 2017

 

 

 

Gamle på sykehjem og kontakt med natur

Håkon Johansens presentasjon på lokalgruppeledersamlingen 22.10.2015