Lokalgrupper

Lokalgruppeledere og kontaktpersoner

Målet for faggruppa er å få til lokale grupper i alle fylker! Nå har vi lokalgruppestyrer i ni fylker  eller kontaktpersoner i fem fylkene! Det jobbes med å få på plass lokalgrupper/kontaktpersoner i Agder og Rogaland.

Delirium hos eldre - Vet vi nok?

Den lokale faggruppen i Hordaland arrangerte fagkveld den 6. november med temaet "Delirium hos eldre -vet vi nok?"

Vellykket fagkafé i regi av FGD Vestfold

19. september av holdt Faggruppen for sykepleiere i geriatri og demens i Vestfold sin fagkafé i NSF sitt fylkeskontor i Tønsberg. 13 interesserte møtte opp for å høre mer om velferdsteknologi og dens muligheter innenfor vårt fagområde.

Feiring av 100 dager uten trykksår på Løvås sykehjem

Sykepleiere og helsefagarbeidere på tre avdelinger på Løvås sykehjem ble  overrasket med stor marsipankake fra prosjektleder Hege Huseklepp og leder for faggruppe i geriatri og demens, Tor Engevik, delte ut drikkeflasker og ryggsekker.

Nytt fra Hordaland

Lokalgruppen i Hordaland arrangerte 18.02.2016 en vellykket fagkveld på Knarvik Sjukeheim. Lege og stipendiat Christine Gulla foreleste om temaet "mange sykdommer og mange medisiner". Det kom 24 sykepleiere for å høre på foredraget. Lokalgruppeleder Terje Årsvoll Olsen ønsket velkommen!

     

               

Nytt fra Trøndelag

Den 20. november 2015 arrangerte FGDs lokalgruppe i Sør- og Nord Trøndelag fagdag på Øya helsehus i Trondheim

Foto: Kari M. LianVi hadde lagt opp til et variert program, med aktuelle temaer for ansatte innen helsesektoren.  25 deltakere fikk med seg interessante foredrag om tannhelse hos eldre, demens og demenssykdommer, utagerende adferd og velferdsteknologi.


Foto: Kari M. Lian