Info om faggruppen

Nyhetsbrev fra Landsgruppen av helsesøstre

Her liggger nyhetsbrev som er sendt alle medlemmer på e-post:

Juni 2018
Januar 2018
Juni 2017 
Desember 2016
Juli 2016
September 2015

Helsesøsters kompetanse

Brosjyren om spesialistgodkjenning (helsesøsters kompetanse) er et godt hjelpemiddel for å beskrive helsesøsters kompetanse og arbeidsfelt.

Helsesøster-mer enn et sprøytestikk

Brosjyre om helsesøstertjenesten, utarbeidet av LaH NSF.
Finnes for tiden bare i elektronisk versjon i påvente av ny forskrift og nye retningslinjer for tjenesten.