Kongress

Presenterere poster på kongressen?

Vi inviterer helsesøstre, andre med interesse for helsesøsterfaget og våre skandinaviske kollegaer til å presentere postere på helsesøsterkongressen i Kristiansand i 2018.