Tidsskrift

Publisering digitalt på Sykepleien.no

LaH NSF er med i et pilotposjekt styrt fra NSF sentralt fagforum. Vi har som faggruppe forpliktet oss til å levere artikler, så her har vi mulighet til å vise frem det viktige faget vårt.