Fagpolitisk arbeid

Høringssvar på ny forskrift for helsestasjon- og skolehelsetjenesten

LaH NSF har fått innspill fra mange medlemmer og har samarbeidet med NSF om  dette felles høringssvaret. 

Forslag til ny forskrift kan du lese her.

 

Resolusjon fra Generalforsamlingen

På Generalforsamlingen 2017 la styret i LaH NSF frem en resolusjon og følgende vedtak ble fattet:
Resolusjon vedtas og sendes Helseministeren. Brevet med vedlagte resolusjon ble sendt 2. oktober.

Resolusjon til helseministeren.
Her kan du lese rapporten som også ble vedlagt.

«En resolusjon er en fellesuttalelse som er ment å sammenfatte hva partene erklærer som enighet etter et møte» (Wikipedia)

 

Debattinnlegg 2016

Her kan du lese flere Debattinnlegg fra Aftenposten og Bergens Tidende2016
I høyre kolonne er lederkommentarene som er publisert i Sykepleien.
Hvis du lurer på hva LaH NSF elles har uttalt seg om kan du se på årsrapporten for LaH NSF sentralt og for lokale grupper