Kongress

Poster på kongressen

Hvis du vil presentere poster på kongressen i Bodø 2019, send inn et abstract innen 25. mai.
Tre stykker vil plukkes ut til å presentere muntlig.