Kongress

Poster på kongressen

Hvis du vil presentere poster på kongressen i Ålesund 2020, send inn et abstract innen 1. juni
Tre stykker vil plukkes ut til å presentere muntlig.