For lokale faggrupper

Definisjon og tolking av ord og uttrykk i BI

IB ved oppstart (se liten tabell)

Beløpet som ble overført fra din lokalgruppe til felles konto i 2013/2014 (Ellen og Berit har kontoutskriften)

Samlet resultat siden oppstart

Trykk på denne summen, da ser dere balanse fra 2013 og frem til i dag.

Egenkapital UB

Dette er det dere har på bok I DAG, summen endrer seg fra dag til dag avhengig av hva som kommer inn og går ut.

Benevnelser i BI:

 

Undervisning ved kurs- og konferanse

Er innbetaling av kursavgift, 0% mva
(betegnes som undervisning)

Kurs- og konferanseinntekt m/høy sats

Er innbetaling fra utstillere eller middag, 25% mva

Kurs- og konferanseinntekt m/lav sats

Er innbetaling fra overnatting, transport, utflukt, 12% mva

Kursrom: (hvis tilgang)

 

Se på listen over deltagere, trykk på Utvidet liste

Her kan dere se beløpet den enkelte skal betale og om de har betalt.

I BI er det flere summer vi ikke alltid kjenner igjen og det er fordi innbetalinger er slått sammen, for eksempel kursavgift.
NB! Husk å legge på 25% mva når dere legger inn pris for stand i avtalene og i kursrommet.

Reiseregninger og utlegg

Dette er en påminnelse til dere om å sende inn reiseregninger og andre utlegg dere kan ha i forbindelse med styremøter, årsmøter og fagdager så raskt som mulig etter gjennomført møte.

Alle styremedlemmer og representanter i utvalg i LaH NSF kan sende inn elektronisk reiseregning i Visma Expence. Husk å ta bilde av kvitteringene og laste de opp som vedlegg. Da kan du både bruke Visma Attach eller lagre bildene på egen pc og laste de opp herfra.

NB!: Under fanen Organisasjonsenhet- legg inn seksjonsnummer for din lokale faggruppe og eventuelt prosjektnummer 400019 (for lokale grupper).

 

 

Stipend og godkjenningsordninger for medlemmer i NSF

Stipend:
Som medlem i LaH NSF kan dere søke om støtte hos NSF til å delta på fagdager, kurs, konferanser, kongresser mm.
3 ulike typer stipend å søke på og tildeling 5 ganger i året. Sjekk det ut her

 

 

Æresmedlemmer

Nina Misvær og Greta Jentoft ble utnevnt til æresmedlemmer i 2019. De fikk utmerkelsen i forbindelse med Helsesykepleierkongressen i Bodø

Årets helsesykepleierleder

Prisen "Årets helsesykepleierleder 2019", gikk til Angelika Johnsen

Fast 60% stilling i LaH NSF

Styret i LaH NSF har ansatt Ellen Kathrine Larsen i en 60% fast stilling som administrasjonskonsulent i LaH NSF fra 8. februar 2018.
Ellen jobber mandager, tirsdag (i ulik uke), onsdag (i lik uke), torsdager
Innholdet i den opprinnelige stillingen er tilpasset stillingsbrøken da Ellen av helsemessige årsaker jobber 60%. Stillingsbetegnelsen er endret i tråd med stillinger med tilsvarende innhold i NSF.

Styret vil på sikt vurdere å utvide staben med en faglig rådgiver.