Utdanning

Poster på kongressen

Hvis du vil presentere poster på kongressen i Bodø 2019, send inn et abstract innen 1. juni
Tre stykker vil plukkes ut til å presentere muntlig.

 

 

Avlønning av helsesøstre

I følge vedtektene skal ikke faggruppene arbeide med lønns- og arbeidssosiale forhold.

Lønnsoppgjør 2016

Lønnsoppgjør 2017

Ved spørsmål om lønn, ta kontakt med fylkeskontoret til NSF.

 

Det utdannes for få helsesøstre

Utdanningsutvalget i LaH NSF  har foretatt  en kartlegging av studieplasser og studieløp (hel-/deltid), antall søkere på både videre- og masterutdanningene og sett dette opp mot behov for helsesøstre.