Utdanning

Poster på kongressen i 2021

Hvis du vil presentere poster på kongressen i Ålesund 2021, send inn et abstract innen 1. juni
Tre stykker vil plukkes ut til å presentere muntlig.

 

 

Avlønning av helsesykepleiere

Du kan finne svar på noe av det du lurer på her
I følge vedtektene skal ikke faggruppene arbeide med lønns- og arbeidssosiale forhold.
Ved spørsmål om lønn, ta kontakt med tillitsvalgte og fylkeskontoret til NSF.

 

Det utdannes for få helsesøstre

Utdanningsutvalget i LaH NSF  har foretatt  en kartlegging av studieplasser og studieløp (hel-/deltid), antall søkere på både videre- og masterutdanningene og sett dette opp mot behov for helsesøstre.