Lokalgrupper

Lokalgrupper i NSF-LKS

NSF-LKS har lokalgrupper i de fleste fylker. De fylkene som ikke har en aktiv lokalgruppe har kontakpersoner som er behjelpelige med spørsmål om NSF-LKS.
Alle lokalgrupper har et eget menypunkt i nettsiden. Der finner dere informasjon om den enkelte lokalgruppes kontaktpersoner og faglige arrangementer.
Til høyre i denne nettsiden ligger en veileder for lokalgruppene og vedtekter 2017-2019.

Lokalgruppenes kontaktperson i sentralstyret

Janne Nilsen er styremedlem i sentralstyret NSF-LKS og har det overordnet ansvaret for alle lokalgruppene.
Janne Nilsen er spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie og arbeider ved Hjerteavdelingen, kirurgisk sengepost, ved Haukeland Universitetssjukehus. Hun har har tidligere jobbet som avdelingssykepleier, ass. avdelingssykepleier, prosjektsykepleier og sykepleier i poliklinikk. Janne har også tidligere vært styremedlem i NSF- LKS sentralstyre, og er styremedlem i LKS Hordaland.
Janne Nilsen sitt hovedansvar i NSF-LKS er å gi støtte og stimulere til faglig aktivitet i lokalgruppene, og inspirere til opprettelse av faglig møteplass og diskusjonsarena. Hun vil utvikle gode kommunikasjonskanaler mellom styret i NSF-LKS og lokalgruppene.
Ved spørsmål kan hun kontaktes på E-mail: jannenilsen@hotmail.no