Lokalgrupper

Lokallagsledersamling Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Den 25. og 26. august ble det avholdt lokallagsleder samling i Kreftforeningens lokaler Oslo.

Retningslinjer for lokallag

Det er nå ny revidert utgave av RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG 

Lokallagsledere og kasserere Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Vedlagt følger viktig informasjon om regnskap og bruk av seksjonsnummer . Se oså viktig  link til NSF's side for faggruppestyrene. 
https://www.nsf.no/medlemsnett/for-faggruppestyrene

 

Liste lokallagsledere

Her er oppdatert liste over lokallagslederne. Har du spørsmål ta kontakt med din lokallagsleder eller til hovedstyrets kontakter Ellen Rossland Hansen eller Tanja Alme
Lokallagsledere og kasserere 2016