Hjemmeside for lokalgrupper

Faktura, reise og utlegg

All informasjon om bruk av Faktura (Ibistic) og Reise /utlegg (Visma Expense) finner du via denne linken. https://www.nsf.no/medlemsnett/for-faggruppestyrene

Lokalgruppeledere NSF FLU

Lokalgruppe

 

E-mail

 

  

 

Aust og Vest Agder

 

 

 

 

Finnmark

Berit Wøhni Henriksen

Kontaktperson

bewohen@online.no

 

 

Hedmark

Kjersti Gjerdrum Seljevold

kjersti.seljevold@sykehuset-innlandet.no

 

 

 

Hordaland

Agathe Krekvik Govertsen

agathe.krekvik.govertsen@helse-bergen.no  


 

 

Møre og Romsdal

 

 

 

 

Nordland

Tonje Spjelkavik

Tonje.Susann.Hanssen.Spjelkavik@nordlandssykehuset.no]

 

 

Nord-Trøndelag

Ann-Helen Raaen

Ann-Helen.Raaen@helse-nordtrondelag.no

 

 

Oppland

 Kari Wiegaards

 kari.wiegard@sykehuset-innlandet.no

 

 

 

Oslo og Akershus

 Ellen Henriksen Kive

 ellenkive@yahoo.no

 

 

 

 

Rogaland

Liga Timermane

ligat@online.no

timl@sus.no

 

 

 

Sogn og Fjordane

 Grete Grimelid

 

 

Sør-Trøndelag

Synnøve Sunde

synnove.sunde@stolav.no

 

 

 

Buskerud

 Karin Helen Danielsen

karin.danielsen@vestreviken.no

 

Telemark

Janne Wolden

janne.wolden@sthf.no

 

 

 

Tromsø

Carla Fagerli

carla.fagerli@unn.no

 

 

 

Vestfold

Jeanette  Nordal

jeanette.nordal@siv.no

 

 

 

Østfold

Hanne Fjäll Larssen

hanlar@so-hf.no