Hemodialyse

Dialysebehandling

Dialysebehandling, metode for å fjerne avfallsprodukter, regulere kroppens vann- og saltmengder og balansere syrebalansen i blodet når nyrefunksjonen er sterkt nedsatt eller opphørt. Denne behandlingen er aktuell i påvente av en nyretransplantasjon, eller som alternativ dersom dette av en eller annen grunn ikke kan utføres. Dialysebehandling benyttes også ved forbigående akutt nyresvikt og ved enkelte forgiftninger. Det finnes flere former for dialysebehandling, bl.a. hemodialyse og peritoneal dialyse.

Hemodialyse

Hemodialyse består i at pasientens blod ledes ut av kroppen til et dialysefilter (dialysator) som består av en rekke hårrør som blodet går igjennom. Veggen i hårrørene er en semipermeabel membran hvor vann, salter og små molekyler som urinstoff og kreatinin kan passere gjennom, mens større molekyler som proteiner holdes tilbake i blodbanen. Rundt hårrørene er det dialysevæske som sørger for at det blir riktige konsentrasjoner av salter og at syrebalansen bedres. Fordi konsentrasjonene av stoffene er forskjellig i blod og i dialysevæske, vil avfallsprodukter og enkelte stoffer gå over i dialysevæsken. Ved å endre på trykket over dialysemembranen kan man bestemme mengden vann som trekkes ut av blodbanen.

For å sikre god blodtilgang slik at blodstrømmen til dialysefilteret er stor nok, lages det ved en enkel operasjon en fistel på underarmen. En arterie kobles da direkte sammen med en vene under huden. Ved hver dialyse vil det legges inn dialysenåler i fistelen, en for tilførende og en for fraførende blodstrøm. Blodstrømmen reguleres ved en pumpe på dialysemaskinen.

En annen måte for å sikre god blodtilgang og som benyttes når dialysebehandling må starte raskt, er å legge inn et mykt kateter i en stor vene. Disse dialysekatetrene som kan ligge inne i lang tid, har to løp, et for fraførende og et for tilførende blodstrøm. Dersom pasientens nyresvikt i særlig grad leder til væskeopphopning, kan det ved hjelp av dialysemaskinene og trykkendringer over dialysemembranen trekkes ut ekstra væske uten samtidig dialyse, ultrafiltrasjon. Hemodialysebehandling utføres over flere timer (vanlig 3–5 timer) og 2–4 ganger ukentlig og som regel i sykehus. Hemodialysebehandling brukes først og fremst i behandling av nyresvikt, men er også en behandlingsmetode for enkelte typer forgiftninger.