Lokalgrupper

Program lokalgruppeledersamling april 2019

Lokalgruppeledersamling 25. - 26. april 2019

lokalgruppeledersamling april 2017

Referat fra lokalgruppeledersamlingen i 2017

retningslinjer for drift av lokalgrupper

Anbefalte retningslinjer for drift av lokalgrupper

Kasserer i lokalgruppe

forslag til prosedyre for overtagelse av kasserervervet.

Laget av Oslo/ Akershus

vertsgrupper under seminardager

vertsgruppens ansvar under seminardager