Fagstoff

Stomistell steg for steg

Her finner du vedlegg med stomistell steg for steg.

Denne kan gjerne skrives ut og henges opp, eller følge med pasienten.

UROBROSJYREN

Urobrosjyren ligger her som vedlegg. Denne er utarbeidet i regi av SIS, og redigert i 2010.

Stomi hos barn og unge

Stomisykepleierne Astrid Ingeborg Austrheim og Hanne Ambrose på Rikshospitalet har utarbeidet denne brosjyren!

Stomibrosjyre barn og unge.pdf

Nyttige linker

Sykepleieforeninger:

WCET - The World Council of Enterostomal Thwerapists

StomaNet - Sverige

ECET - stomacare

WOCN - Wound, Ostomy and Continens Nurses Society

Dansk Sygepleje Selskab