Fagstoff

Stomistell steg for steg

Her finner du vedlegg med stomistell steg for steg.

Denne kan gjerne skrives ut og henges opp, eller følge med pasienten.

UROBROSJYREN

Urobrosjyren ligger her som vedlegg. Denne er utarbeidet i regi av SIS, og redigert i 2010.

Nyttige linker

Sykepleieforeninger:

WCET - The World Council of Enterostomal Thwerapists

StomaNet - Sverige

ECET - stomacare

WOCN - Wound, Ostomy and Continens Nurses Society

Dansk Sygepleje Selskab