Lokalgrupper

Innkalling til årsmøte for NSF – LSL Oppland

Alle medlemmer i NSF – LSL Oppland kalles herved inn til årsmøte 2012 på  

Quality Fagernes Hotell onsdag 25.01.2012 kl. 16.30 – 19.00

  • Vanlige årsmøte saker
  • Valg
  • Saker som ønskes behandlet på årsmøte, bes meldes til

Lillian Mistereggen innen 15.01.2012.

mailadresse: lillian.mistereggen@sykehuset-innlandet.no

Vinnere av gratis Fagernesseminar 2012

Under Fagernesseminaret 2-4 februar 2011 var det 14 personer som meldte seg inn i NSF LSL. Det ble trekt to vinnere av gratis Fagernesseminar 2012 av de som meldte seg inn, disse er:

Anita Olsen, Bærum sykehus

Elin Nøkleberg Stavem, Østre Toten kommune

NSF LSL lokalgruppe i Oppland gratulerer og ønsker de velkommen til Fagernesseminaret 2012