Lederlønn

Sykepleiere har lang tradisjon for å lede og være ledere i helsetjenesten. Gjennom formell utdanning, personlig egnethet, faglig tyngde og ansvarlighet har sykepleiere i flere tiår hatt en naturlig plass og vært betydelige autoriteter innen
helseledelse.

Vi anslår at det er om lag 4 000 årsverk sykepleieledere i kommunehelsetjenesten og 2 000 årsverk sykepleieledere i spesialisthelsetjenesten.

Vi finner våre medlemmer på alle ledernivåer i virksomhetene; både i toppledelsen, på mellomledernivå og på det pasientnære nivået.

Helsetjenesten har gjennomgått et utall reformer, omorganiseringer, nye ledelses- og finansieringsformer de siste tiårene. Dette har ført til stadig endring av lederstrukturen for sykepleiere og økte innslag av profesjonsnøytralitet. Mange sykepleieledere opplever at dette  påvirker ledernes lønns- og arbeidsvilkår. Det er en uttalt bekymring at dette også kan påvirke kvaliteten i tjenestene.

Med heftet "Lønn for sykepleiere med lederansvar" ønsker NSF å bidra til å gjøre sykepleielederne og deres lønns- og arbeidsvilkår bedre. Medlemmer kan logge seg inn og laste ned heftet i boksen til høyre på siden.

Les mer om lederlønn