Forside

Likelønn: Spørsmål og svar

Hva er likelønn?
Likelønn handler om å sammenligne kvinnelønn og mannslønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning og kvalifikasjoner. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt.

Se filmen fra sykkelprosjektet til NSF i Aust-Agder

En gjeng med entusiastiske tillitsvalgte i Aust-Agder har valgt å promotere Sykepleierforbundet på en litt uvanlig måte – nemlig å sykle gjennom fylket.

Arbeidstid tredelt turnus

I forbindelse med tariffoppgjøret 2010 ble det avtalt at de nye reglene i arbeidsmiljøloven om arbeidstid for de i tredelt turnus, skulle implementeres i tariffavtalene. Det betyr at en del sykepleiere vil få en kortere ukentlig arbeidstid avhengig av mengden ubekvem arbeidstid i turnusen.

– Takk for at dere går foran

– Pasientene trenger at dere går foran, sa helseminister Bent Høie da han innledet på Norsk Sykepleierforbunds nasjonale e-helsekonferanse på Lillestrøm 14. februar.

49 prosent heltidsstillinger i januar 2018

I januar 2018 ble det utlyst 2277 sykepleierstillinger på nav.no, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 1108 av disse var heltidsstillinger, noe som utgjør 49 prosent.

Sykepleiernes spørretime

Onsdag 7/2 kl. 20.00 arrangerte NSF en annerledes paneldebatt med blant annet Sigrid B. Tusvik og Eirik Bergesen i Sykepleiernes spørretime. 

Klar melding fra sykepleierne

- Sykepleierkompetansen må verdsettes – det er kroner man lever av. Det var forbundsleder Eli Gunhild Bys klare melding under åpningen av NSFs samhandlingskonferanse i dag.

Forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon

7. februar starter forhandlingene om ny tjenestepensjon og AFP for ansatte i offentlig sektor. En samlet arbeidstakerside går nå inn i forhandlingene for å finne gode løsninger.