Oslo og Akershus

Styret for Seniorsykepleiere

Velkommen til seniorsykepleierne i Oslo og Akershus.

Velkommen til neste medlemsmøte 09.04.19

Tema: Demens i familien: betydningen av en god familierelasjon for pårørendes egen helse. Les mer her

 

Litt om oss

NSF Seniorsykepleiere i Oslo og Akershus ble etablert 5.februar 2010 og er en møteplass for pensjonerte sykepleiere som vil opprettholde kontakten med Norsk Sykepleierforbund.
Våre møter har god oppslutning og jevnlig deltar 135 seniorsykepleiere. Her treffes gamle kollegaer og du blir kjent med nye.

 Medlemsmøtene holder til på Ullevål Universitetssykehus. Vi har fire temamøter i året, hvor ett er julemøte. Alle møtene begynner med en forelesning innen et aktuelt samfunnsfaglig - eller fagområde innen medisin og sykepleie.
Etter forelesningen, har vi sosialt samvær med enkel servering i kantina på Søsterhjemmet.

 Vår formålsparagraf sier at   medlemsmøtene skal være:
 - en aktivmøteplass for pensjonerte             sykepleiere
 - et informasjonsforum for sykepleiefaglige   og aktuelle samfunnsspørsmål
  - legge til rette for kulturelle opplevelser   og  sosialt fellesskap
 - et samarbeidende kontaktforum for NSF  Oslo og Akershus fylkeskontorer. Her bilde av kardiologiske sykeleier som forelesere.

NSF har samarbeidsavtale med Landslaget for offentlig ansatt LOP www.lop.no
Vil du bli medlem, ta kontakt med:
NSF sentralt tlf. 994 02409 - Medlemsregisteret
Lop har eget medlemsblad "Vi i LOP" med nyttige orienteringer i samfunnsspørsmål, spesialrådgivere gir gratis bistand til medlemmene i spørsmål som berører pensjon og arv, medlemsreiser, lokallag og drøftingsmøte om trygdeoppgjør de har med arbeidsministren hvert år.

Historien til NSF seniorsykepleiere i Oslo og Akershus

Det første styret ble etablert 20.02.2011

 Sigrid Wisløff, Torild Bjørlykke, Mimi Bing Øverlie, Solveig Berre, Anne Lise Rustung Jemtland

Nytt styremedlem i Seniorsykepleiere i Oslo og Akershus

Kari er 71 år, utdannet sykepleier ved Haukeland sykepleierskole, Bergen,  1962-65.
Hun var høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, men fortsatte å  undervise jeg  i 2 år.
Hun har en allsidig arbeidserfaring:

 • Alta Bates sykehus, Berkeley, California, 2 år
 • Hjemmesykepleien i Trondheim, 3 år
 • Sykehjem i Trondheim, oversykepleier, 2 år
 • Deltidsstilling ved Regionsykehuset i Trondheim, 2 år

 Som høgskolelærer og lektor underviste hun ved:

 

 •  Sykepleierhøgskolen  i Sør-Trøndelag, Trondheim
 • Betanien sykepleierutdanning
 • Høgskolen i Oslo, Avdeling for sykepleierutdanning, bl.a 3 år internasjonal koordinator for utveksling av studenter og lektorer/lærere ved Sykepleierutdanningen, koordinator i europeiske og nordiske nettverk, og veiledet innkomne og utreisende studenter.  
 • Hun ble Cand. Polit. 1994.
 • Sosialhøgskolen i Trondheim, Videreutdanning i eldreomsorg.
 • University of California, San Fransisco, School of Nursing, Ett års studier med fag innen Masterprogrammet,1980-81, fordypning eldre- og kronisk-langtidssyke.
 • Boston University, Health Sudies, 1990-91. Ett år ved Masterprogrammet, fordypning innen fagene,  Rehabilitation Nursing,  Chronic Illness- Disabillity and Long Term Care,  Chronic Pain, Counselling.    

 Styret er glad for at Kari sa ja til å være med i styret.

Sommer-Kulturreise til Sogn, Jølster og Stryn 10. -13. juni 2014

 

Sagasøylen ved                             Kunstnerhjemmet
Elveseter hotell                             til Nikolai Astrup

Dette var Seniorsykepleiernes 4.Sommer- og Kulturreise. Denne gangen deltok 34 medlemmer. Finn Carlsen A/S turbusser reiste vi med som vanlig.  De yter god service og er hjelpsom med turopplegg i sammarbeid med Solveig og Mimi i styret, som er turansvarlige.

Denne turen var også fylt med mange felles opplevelser og tilbakemeldingen var; " Vi gleder oss til neste tur".


Les referat fra turen: Sommer- og kulturreise 10. -13. juni 2014

NSF Seniorsykepleiere i Oslo og Akershus inviterer til medlemsmøte på Ullevål Universitetssykehus tirsdag 14.10.2014

Sted:Rødt auditoriet, i Laboratoriebygget, bygg 25 på Ullevål universitetssykehus

Påmelding til :
Anne Lise Rustung Jemtland, mobil 90929092  eller e-post:  annelisejemtland@gmail.com

Solveig Berre, mobil 47247995 eller e-post: solveig.berre@gmail.com

Bindende påmelding innen 7.10. 2014
På grunn av lunsjbestilling, må forfall meldes.

Registrering fra:                                                   12.00 -12.30
Foredrag:                                                            12.45 - 13.45
Lunsj i Søsterhjemmet:                                        14.15 - 15.30

Egenandel kr. 50          

 Tema: "Atrieflimmer"

 Forekomst
Man regner med at ca. 1 % av befolkningen i Norge, dvs. ca. 45   000 individer, har atrieflimmer. Forekomsten av atrieflimmer har vært økende de siste tiårene, og man regner nå med at omtrent 50 000 mennesker plages av atrieflimmer eller atrieflutter i Norge. Atrieflimmer er imidlertid relativt sjelden før 60-årsalderen, men finnes hos ca. 6% i aldersgruppen 65-74 år, og ca. 12% i aldersgruppen 75-84 år.

Foreleser: Kardiologisk sykepleier Marit Buvarp.   Hun er medlem i styret for NSF Landsgruppe av Kardiologiske sykepleiere og lokalgruppe I Oslo Akershus og arbeider på  Hjertepoliklinikken på A-hus.

Vårt nettsted er: www.nsf.no/seniorsykepleiere
Vi tar forbehold om endringer i programmet

Styret

Medlemsmøte 11.2.2014

NSF Seniorsykepleiere i Oslo og Akershus
inviterer til medlemsmøte på Ullevål Universitetssykehus tirsdag  11.2. 2014

Påmelding til :
 Anne Lise Rustung Jemtland, mobil 90929092  eller e-post:  annelisejemtland@gmail.com

Solveig Berre, mobil 47247995 eller e-post: solveig.berre@gmail.com
Husk å meld i fra om forfall.

Sted:  Auditoriet i Kreftbygget

Frist for påmelding  4.2.2014
Registrering fra:                             12.00
Foredrag:                                       12.45 - 13.45
Lunsj Søsterhjemmet                      14.15 - 15.30

Egenandel kr. 50

Tema:
Sykepleieprofesjonens fremtid. Hvilke utfordringer står praksis og utdanning ovenfor og hvordan skal de løses?

Foreleser: Inger Margrethe Holther
Tidligere førsteamanuensis ved UIO, institutt for sykepleievitenskap, sjefssykepleier Rikshospitalet, dekan Høgskolen i Buskerud og forskningskoordinator NSF.
Nå, pensjonist med 20% stilling som førsteamanuensis ved Lovisenberg Diakonale høgskole.

Vårt nettsted er: www.nsf.no/seniorsykepleiere

Vi tar forbehold om endringer i programmet

Styret