Oslo og Akershus

Styret for Seniorsykepleiere

Velkommen til seniorsykepleierne i Oslo og Akershus.

Velkommen til neste medlemsmøte 09.04.19

Tema: Demens i familien: betydningen av en god familierelasjon for pårørendes egen helse. Les mer her

 

Litt om oss

NSF Seniorsykepleiere i Oslo og Akershus ble etablert 5.februar 2010 og er en møteplass for pensjonerte sykepleiere som vil opprettholde kontakten med Norsk Sykepleierforbund.
Våre møter har god oppslutning og jevnlig deltar 135 seniorsykepleiere. Her treffes gamle kollegaer og du blir kjent med nye.

 Medlemsmøtene holder til på Ullevål Universitetssykehus. Vi har fire temamøter i året, hvor ett er julemøte. Alle møtene begynner med en forelesning innen et aktuelt samfunnsfaglig - eller fagområde innen medisin og sykepleie.
Etter forelesningen, har vi sosialt samvær med enkel servering i kantina på Søsterhjemmet.

 Vår formålsparagraf sier at   medlemsmøtene skal være:
 - en aktivmøteplass for pensjonerte             sykepleiere
 - et informasjonsforum for sykepleiefaglige   og aktuelle samfunnsspørsmål
  - legge til rette for kulturelle opplevelser   og  sosialt fellesskap
 - et samarbeidende kontaktforum for NSF  Oslo og Akershus fylkeskontorer. Her bilde av kardiologiske sykeleier som forelesere.

NSF har samarbeidsavtale med Landslaget for offentlig ansatt LOP www.lop.no
Vil du bli medlem, ta kontakt med:
NSF sentralt tlf. 994 02409 - Medlemsregisteret
Lop har eget medlemsblad "Vi i LOP" med nyttige orienteringer i samfunnsspørsmål, spesialrådgivere gir gratis bistand til medlemmene i spørsmål som berører pensjon og arv, medlemsreiser, lokallag og drøftingsmøte om trygdeoppgjør de har med arbeidsministren hvert år.

Medlemsmøte 09.04.2019

Tema: Demens i familien: betydningen av en god familierelasjon for pårørendes egen helse.
Foreleser: Førsteamanuensis Heidi Bjørge, Oslo Met - Storbyuniversitetet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hun vil utdype betydningen av et godt forhold mellom den demensrammede og de pårørende, hva påvirker pårørendes egen opplevelse av forholdet, hvordan helsepersonell tilrettelegger for at pårørende mestrer omsorgsrollen de går inn i.

Presentasjon av Hilde Bjørge. Demens i familien. Betydningen av en god familierelasjon for pårørendes egen helse.

Historien til NSF seniorsykepleiere i Oslo og Akershus

Det første styret ble etablert 20.02.2010

 Sigrid Wisløff, Torild Bjørlykke, Mimi Bing Øverlie, Solveig Berre, Anne Lise Rustung Jemtland