Oslo og Akershus

Styret for Seniorsykepleiere

Styret seniorsykepleierne i Oslo og Akershus. Fra venstre Kari Kavlie, Jeanne Billehaug, Anne Lise Rustung Jemtland, tidl. styreleder Torild Bjørlykke som sluttet jan. 2019, Tove Bjur.

 

Litt om oss

NSF Seniorsykepleiere i Oslo og Akershus ble etablert 5.februar 2010 og er en møteplass for pensjonerte sykepleiere som vil opprettholde kontakten med Norsk Sykepleierforbund.
Våre møter har god oppslutning og jevnlig deltar 135 seniorsykepleiere. Her treffes gamle kollegaer og du blir kjent med nye.

 Medlemsmøtene holder til på Ullevål Universitetssykehus. Vi har fire temamøter i året, hvor ett er julemøte. Alle møtene begynner med en forelesning innen et aktuelt samfunnsfaglig - eller fagområde innen medisin og sykepleie.
Etter forelesningen, har vi sosialt samvær med enkel servering i kantina på Søsterhjemmet.

 Vår formålsparagraf sier at   medlemsmøtene skal være:
 - en aktivmøteplass for pensjonerte             sykepleiere
 - et informasjonsforum for sykepleiefaglige   og aktuelle samfunnsspørsmål
  - legge til rette for kulturelle opplevelser   og  sosialt fellesskap
 - et samarbeidende kontaktforum for NSF  Oslo og Akershus fylkeskontorer. Her bilde av kardiologiske sykeleier som forelesere.

NSF har samarbeidsavtale med Landslaget for offentlig ansatt LOP www.lop.no
Vil du bli medlem, ta kontakt med:
NSF sentralt tlf. 994 02409 - Medlemsregisteret
Lop har eget medlemsblad "Vi i LOP" med nyttige orienteringer i samfunnsspørsmål, spesialrådgivere gir gratis bistand til medlemmene i spørsmål som berører pensjon og arv, medlemsreiser, lokallag og drøftingsmøte om trygdeoppgjør de har med arbeidsministren hvert år.

NSF seniorsykepleiere kulturreisen 2019

 
Røros

Et kort referat fra turen
Hovedfokus for den årlige kulturreisen i år var Røros som er på verdens kulturminneliste. Hensikten var å se det historiske musikkteater Elden som spilles med Slagghaugene som scene, orientering med guide på omvisning i Nyberget- og Olavsgruva, den historiske delen av Røros og kirken.  

Trykk på lenken under og les mer om turen og se bildene

Erfaringer fra kulturreisen 2019

 

 

 

Historien til NSF seniorsykepleiere i Oslo og Akershus

Det første styret ble etablert 20.02.2010

 Sigrid Wisløff, Torild Bjørlykke, Mimi Bing Øverlie, Solveig Berre, Anne Lise Rustung Jemtland