Oslo og Akershus

Styret for Seniorsykepleiere

Velkommen til seniorsykepleierne i Oslo og Akershus.

Litt om oss

NSF Seniorsykepleiere i Oslo og Akershus ble etablert 5.februar 2010 og er en møteplass for pensjonerte sykepleiere som vil opprettholde kontakten med Norsk Sykepleierforbund.
Våre møter har god oppslutning og jevnlig deltar 135 seniorsykepleiere. Her treffes gamle kollegaer og du blir kjent med nye.

 Medlemsmøtene holder til på Ullevål Universitetssykehus. Vi har fire temamøter i året, hvor ett er julemøte. Alle møtene begynner med en forelesning innen et aktuelt samfunnsfaglig - eller fagområde innen medisin og sykepleie.
Etter forelesningen, har vi sosialt samvær med enkel servering i kantina på Søsterhjemmet.

 Vår formålsparagraf sier at   medlemsmøtene skal være:
 - en aktivmøteplass for pensjonerte             sykepleiere
 - et informasjonsforum for sykepleiefaglige   og aktuelle samfunnsspørsmål
  - legge til rette for kulturelle opplevelser   og  sosialt fellesskap
 - et samarbeidende kontaktforum for NSF  Oslo og Akershus fylkeskontorer. Her bilde av kardiologiske sykeleier som forelesere.

NSF har samarbeidsavtale med Landslaget for offentlig ansatt LOP www.lop.no
Vil du bli medlem, ta kontakt med:
NSF sentralt tlf. 994 02409 - Medlemsregisteret
Lop har eget medlemsblad "Vi i LOP" med nyttige orienteringer i samfunnsspørsmål, spesialrådgivere gir gratis bistand til medlemmene i spørsmål som berører pensjon og arv, medlemsreiser, lokallag og drøftingsmøte om trygdeoppgjør de har med arbeidsministren hvert år.

 

Seniorsykepleiere som delegater på Fylkesårsmøte i Oslo sammen med fylkesleder Line Orlund. 

Seniorsykepleiere i Oslo og Akershus inviteres til Medlemsmøte/Julemøte onsdag 28.11.2018

Sted: Ullevål Universitetssykehus, Laboratoriebygget, bygg 2, Rødt Auditorium

Tid: Registrering fra: 11.45 -12.15 
Foredrag:  12.30 - 13.45

Informasjon fra styret etter foredraget.
Lunsj:
Søsterhjemmet 14.15 - 15.30

Tema for foredrag:
Norske juletradisjoner. Om noe av de eldste skikkene og litt om vår tids feiring

Foreleser: Kirsten Røvig Håberg
Hun er pensjonist, og har vært ansatt som 1. lektor ved Oslo Met/Storbyuniversitetet med fagene tekstil- og kunsthistorie, og kunstformidling.

Hun er også forfatter og har skrevet flere lærebøker bl. a. Kunst- og kulturhistorie, Kunst og formkultur, Håndverk og designhistorie, Den myke historien

Hun sier: Det fins juletradisjoner som går helt tilbake til norrøn, hedensk tid som å brygge øl og tro på nissen. Nissen har mange aner fra nordisk folketro og blant katolske helgener. Men å pynte juletre og sende julekort oppsto i Norge på 1800 tallet.

Etter foredraget gir brødrene Toby 17 år og Stefan 15 år  en kort konsert på fiolin

Frist for påmelding:  22.11.2018
Egenandel kr. 50.00
Vi har ikke Vipps

Påmelding til: Tove Bjur

e-post: tovebjur@online.no

SMS: mobil: 473 63 583

 Vi er på Facebook - NSF Seniorsykepleiere i Oslo og Akershus

Vårt nettsted NSF:  www.nsf.no/seniorsykepleiere

Seniorsykepleiere i Oslo og Akershus inviteres til medlemsmøtetirsdag 2.10. 2018 på Ullevål Universitetssykehus.

Sted: Rødt Auditorium, Laboratoriebygget, bygg 25

Frist for påmelding: 27.9.2018
Egenandel kr. 100.
Vi har ikke Vipps

Påmelding til: Tove Bjur
e-post: tovebjur@online.no
SMS: mobil: 473 63 583

Foreleser:
OddvarnThorbjørnsen Faltin
har mange års erfaring som sykepleier på Aker sykehus og Rikshospitalet.
Utdannet jurist i 2007, med erfaring fra blant annet Norsk Pasientskadeerstatning.
Har jobbet som teamleder hos Pasient-og brukerombudet i Oslo og Akershus siden sommeren 2015.

 Tema:
- Hvordan pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldre-ombudet i Oslo arbeider for at pasient, pårørende og bruker av helse- og sosialtjenesten skal få ivaretatt sine rettigheter

- Hvordan de bidrar til økt kvalitet på tjenestene og ansatte som virker i kommunens tjeneste, ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter.

Registrering fra: 11.45 -12.15
Foredrag             12.30 - 13.45
Informasjon fra styret etter foredraget.
Lunsj Søsterhjemmet 14.14 - 15.30

Vi er på Facebook - NSF Seniorsykepleiere i Oslo og Akershus
Vårt nettsted NSF:  www.nsf.no/seniorsykepleiere

For styret
Torild Bjørlykke

Seniorsykepleiere i Oslo og Akershus inviteres til medlemsmøte tirsdag 24.04.2018 på Ullevål Universitetssykehus

NB!  Nytt Sted: Grønt Auditorium, Laboratoriebygget, bygg 25 ved siden av Rødt Auditorium.

Frist for påmelding: 19.4.2018

Påmelding til: Tove Bjur
e-post: tovebjur@online.no
SMS: mobil: 473 63 583

Tema: Velferdsteknologi – en tryggere hverdag.

Foreleser: Kathrine Holter.

Hun er utdannet ergoterapeut 1985-87 Høgskolen i Sør Trøndelag, 
Handelshøyskolen (HIST) , BI- Marketing 1992.
Har jobbet med tekniske hjelpemidler siden 1989 i nært samarbeid med NAV og kommuner.

Startet opp Skoggata bo- og servicesenter for eldre i 2013-16.
Har lang erfaring innen ledelse.

 

Hva omfattes av Velferdsteknologi
Hun vil  orientere om erfaringene fra ulike løsninger som gir en tryggere hverdag i Bærum kommune som:

  • Teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet og sosial deltakelse
  • Styrker evne til å klare seg selv i hverdagen tross sykdom og nedsatt funksjonsevne
  • Støtte til pårørende
  • Bidra til forbedret tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet

    Registrering fra:                   11.45      - 12.15 NB! Ny tid for registrering 
    Foredrag fra:                         12.30      - 13.45
    Egenandel kr. 100


Informasjon fra styret etter foredraget.     

Lunsj/Søsterhjemmet fra     14.15   - 15.30
Vi har ikke Vipps
Vi er på Facebook -  NSF Seniorsykepleiere i Oslo og Akershus
Vårt nettsted NSF:  www.nsf.no/seniorsykepleiere

 For Styret

Torild Bjørlykke
leder 

Fylkesleder Karen Brasetvik i Østfold orienterer

Hvordan skal NSF organisere seg etter regionreformen?

Stortinget har vedtatt å endre dagens ordning med 19 fylker slik at det fra 1. januar 2020 vil være 11 fylker/regioner. Østfold skal slås sammen med Buskerud og Akershus. 

Det nye fylket/regionen skal hete Viken. Region Viken vil ha 1.2 millioner innbyggere. Og NSF vil ha drøyt 20.000 medlemmer i den nye regionen. Hvordan er det da lurt å organisere NSF?
- Skal vi følge regionreformen og redusere antall fylkeskontor fra dagens 19 til 11?
- Skal NSF fortsette med dagens organisering og opprettholde 19 lokalkontor?
- Eller skal NSF finne helt andre måter å organisere lokalleddet på?

Uansett får regionreformen konsekvenser for NSF. Og det gir oss en genuin mulighet til å tenke på hvordan vi skal organisere oss for å møte fremtiden på en best mulig måte. 

I følge vedtektene skal NSF ha et fylkesstyre med en frikjøpt leder på et kontor i hvert fylke. Det gjør at vi i dag har 19 fylkesstyrer og 19 fylkeskontorer. Når myndighetene slår sammen fylkene, er NSF ifølge dagens vedtekter nødt til å følge de nye fylkesgrensene. 

Landsmøtet avgjør
NSF skal vedta fremtidig organisering på landsmøtet i november 2019. Dersom NSF ønsker en annen organisering enn å følge de nye fylkesgrensene, krever det endring av vedtektene. En vedtektsendring krever 2/3 flertall. 

For å sikre en best mulig fremtidig organisering av NSF, har forbundsstyret vedtatt å gjennomføre en organisasjonsutviklingsprosess (OU-prosess). Hensikten med dette arbeidet er å se på om vi kan organisere oss på andre måter enn i dag for å kunne tilby best mulig tjenester til våre medlemmer og tillitsvalgte. Forslag til ny organisering blir lagt frem på landsmøtet. 

NSF har ansatt en prosjektleder og nedsatt en prosjektgruppe som skal utarbeide en anbefaling til fremtidig organisering. 

Viktig å høre medlemmer og tillitsvalgte
I april i år vil NSF sende ut en spørreundersøkelse til alle tillitsvalgte og til 4.000 medlemmer. Vi håper at så mange som mulig vil delta i denne undersøkelsen. Resultatet av undersøkelsen vil være et viktig grunnlag for arbeidet med å organisere NSF slik at vi kan gi medlemmer og tillitsvalgte best mulig tjenester.

Hvordan skal NSF organisere seg etter regionreformen?

Stortinget har vedtatt å endre dagens ordning med 19 fylker slik at det fra 1. januar 2020 vil være 11 fylker/regioner. Østfold skal slås sammen med Buskerud og Akershus. 

Det nye fylket/regionen skal hete Viken. Region Viken vil ha 1.2 millioner innbyggere. Og NSF vil ha drøyt 20.000 medlemmer i den nye regionen. Hvordan er det da lurt å organisere NSF?
- Skal vi følge regionreformen og redusere antall fylkeskontor fra dagens 19 til 11?
- Skal NSF fortsette med dagens organisering og opprettholde 19 lokalkontor?
- Eller skal NSF finne helt andre måter å organisere lokalleddet på?

Uansett får regionreformen konsekvenser for NSF. Og det gir oss en genuin mulighet til å tenke på hvordan vi skal organisere oss for å møte fremtiden på en best mulig måte. 

I følge vedtektene skal NSF ha et fylkesstyre med en frikjøpt leder på et kontor i hvert fylke. Det gjør at vi i dag har 19 fylkesstyrer og 19 fylkeskontorer. Når myndighetene slår sammen fylkene, er NSF ifølge dagens vedtekter nødt til å følge de nye fylkesgrensene. 

Landsmøtet avgjør
NSF skal vedta fremtidig organisering på landsmøtet i november 2019. Dersom NSF ønsker en annen organisering enn å følge de nye fylkesgrensene, krever det endring av vedtektene. En vedtektsendring krever 2/3 flertall. 

For å sikre en best mulig fremtidig organisering av NSF, har forbundsstyret vedtatt å gjennomføre en organisasjonsutviklingsprosess (OU-prosess). Hensikten med dette arbeidet er å se på om vi kan organisere oss på andre måter enn i dag for å kunne tilby best mulig tjenester til våre medlemmer og tillitsvalgte. Forslag til ny organisering blir lagt frem på landsmøtet. 

NSF har ansatt en prosjektleder og nedsatt en prosjektgruppe som skal utarbeide en anbefaling til fremtidig organisering. 

Viktig å høre medlemmer og tillitsvalgte
I april i år vil NSF sende ut en spørreundersøkelse til alle tillitsvalgte og til 4.000 medlemmer. Vi håper at så mange som mulig vil delta i denne undersøkelsen. Resultatet av undersøkelsen vil være et viktig grunnlag for arbeidet med å organisere NSF slik at vi kan gi medlemmer og tillitsvalgte best mulig tjenester.

 

 

NSF Seniorsykepleiere i Oslo-Akershus inviterer til Kulturreise i Värmland/Dalarna i tiden 29.-31. mai 2018

  Turkart

Program

Like ved svenskegrensen i øst besøker vi Magnor Glassverk. Over grensen finner vi et område fullt av kunst og kultur i vakre naturomgivelser. Først kommer den vakre Rottnerosparken, deretter Zorngården og museet, og Vasaloppmuseet i Mora.Vi besøker Carl Larssons hjem, Sundborn og Dalahest-produsenten Nils Olssons Hemslöjd. Turen avsluttes dag 3 i Leksand med den vakre kirken, kulturhuset og hemsløyd.

Dag1.
Avgang Oslo Bussterminal kl.09.00.
Vi kjører rett til Magnor for å besøket glassverket. Her er også en kafe hvor man kan kjøpe kaffe. 

Vi fortsetter over grensen ved Charlottenberg via Gräsmark og Ekshärad og kommer til den vakreskulpturparken Rottneros.Her får vi en omvisning. En skulptur laget av Gustav Vigeland står iparken. Herregården Rottneros var modell for Selma Lagerlöfs berømte roman Gösta Berlings saga.En lett lunsj serveres før turen går videre mot Mora. Vi skal bo en natt på Hotel Kung Gösta. (Hotellet har egen Spa-avdeling og svømmebasseng). Middag om kvelden.

Rottnerosparken
Dag 2.  

Frokost og utsjekk. Turen går nå til Zorn museet og Zorngården. Anders Zorn er en avSveriges mest kjente kunstmalere. Han har også laget skulpturer i bjørk. Samlingen har mange fine portrettmalerier og aktstudier, gjerne malt ute i naturen.
Vasaloppmuseet er neste stopp. Vi kjører så til Nusnäs og besøker A. Olssons hemsløjd med produksjon av Dalahesten. Ca.kl. 13.30 lunsj på Hantverksbyn Wärdshus.
Zorngården

Så kommer vi til Falun med sin kobbergruvehistorie. Gruvene er på verdensarvlisten.  
Den kjente Falurøde malingen ble produsert her. Carl Larssons hjem, Sundborn er dagens siste stopp med omvisning der ca.kl.16.00. 
Vi sjekker inn på Tällberggården, som har en nydelig beliggenhet ved Siljan, for overnatting og middag. 

Dalahest
Dag 3.

Frokost og utsjekk. Tiden frem til lunsj kl. 13.30 blir vi kjent med Leksand. Her finner vi kirken, kulturhuset, forskjellige håndverksutsalg og mye mer. Jeanne har tidligere vært i Leksand og har noen anbefalinger. Lunsj på Hantverksbyn Wärdshus. 

Etter lunsj starter vi på hjemveien. Vi kjører til Torsby for en liten stopp og evt. litt shopping før vi fortsetter til Oslo.

Ankomst Oslo ca. kl. 21.00.

Turarrangør: I samarbeid med Finn Carlsen Turistbusser. Pris: Kr. 5000

Prisen inkluderer: Buss, overnattinger m/halvpensjon, lunsjer og omvisninger som skissert.

Tillegg: Enkeltrom kr. 700
Depositum kr. 1000 per person. Betales innen 01.04.18.Avbestilling senest 13.4.18.
Etter den tid gis ingen refusjon.
Påmelding til: Kontaktperson, Irene Carlsen, Finn Carlsen Turistbusser,
E-post: irene@fcturistbusser.no  eller  tlf. 67912050  

Frist for påmelding: Innen13.04.18. Max deltakere er 40.